26. 01. 2017, 11:57

Zvláštní poděkování Nadačnímu fondu AVAST

Rádi bychom touto cestou vyjádřili zvláštní poděkování Nadačnímu fondu Avast, který již několik let podporuje hospicovou myšlenku nemalými prostředky i upřímným zájmem o celou problematiku. Našemu Domácímu hospici Duha poskytoval více než rok peníze na mzdy fundraiserů. Tato podpora pokračuje i v roce 2017 v rámci tzv. matchingu a dalšího příspěvku na mzdy fundraiserů.

Společnost Avast vyvíjí antivirové programy, které v současnosti chrání již cca. půlmiliardy uživatelských počítačů po celém světě. Nadační fond Avast se rozhodl navázat na tyto hodnoty ochrany a pomoci. Byl založen v roce 2010, aby rozvíjel a zlepšoval kvality života v oblasti duchovní i materiální. V současnosti má čtyři hlavní programy, přičemž program "Spolu až do konce" má za cíl systémové změny v oblasti umírání. Již tři roky se zaměřuje na péči o umírající a přístup společnosti k nim i celé problematice.

Z NF Avast chceme jmenovitě poděkovat hlavním členkám týmu: Kateřině Kotasové, Kateřině Hálové a především paní Martině Břeňové za skvělou komunikaci, zájem a věcný přístup k celé hospicové problematice, nejen v průběhu naší účasti na programu.

Poděkování dále náleží i zástupcům Českého centra fundraisingu: Janě Ledvinové a Janu Kroupovi, kteří v průběhu programu vedli školení fundraiserů a skvěle moderovali pravidelná setkávání zúčastněných hospiců.

Na závěr bychom měli ještě uvést informaci, že společnost Avast Software daruje do NF Avast 2,5 % ze svého provozního zisku, což jsou nemalé peníze, které by si někdo mohl ponechat s čistým svědomím pro sebe. Přesto je věnuje potřebným.

DĚKUJEME!

Načítání stránky