Podporují nás

Zkušenosti z doprovázení zazní na Konferenci ředitelů zdravotnických škol v Brně

Asociace zdravotnických škol ČR
pořádá ve spolupráci s NCO NZO BRNO ve dnech 3. 11. – 5. 11. 2014
akreditovanou vzdělávací akci

KONFERENCE ŘEDITELŮ ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL ČR

Místo konání: NCO NZO Brno
Garant akce: PhDr. Karel Štix, předseda asociace

Pondělí 3. 11. 2014 dopolední program

10:00 Jednání členů asociační rady AZŠ (učebna č. 212 A, NCO NZO) – zástupci 14 krajů ČR

Pondělí 3. 11.2014 odpolední program

12:00 – 13:00 Prezence účastníků (prostor před jednacím sálem v NCO NZO)
Mgr. Helena Komínková, ing. Alena Obstová; Dr. Monika Mikolášková

13:00 Zahájení – přednáškový sál NCO NZO,
PhDr. Karel Štix, ředitel SZŠ a VOŠ České Budějovice, předseda
asociace ředitelů SZŠ, PaedDr. Soňa Lamichová, tajemnice AZŠ
Mgr. Helena Komínková, NCO NZO Brno

13:15 Schválení programu konference
Zpráva o činnosti asociace v období duben – říjen 2014.
Předseda, tajemnice.

13:30 – 14:30 Novela zákon o pedagogických pracovnících
JUDr. Hana Poláková, vedoucí Odboru školství Jihomoravského kraje

14:45 – 15:15 Plánování a zajištění odborné praxe žáků a studentů připravujících se na zdravotnické povolání z pohledu provozovatele zdravotních služeb: interaktivní přednáška; Mgr. E. Mičudová, náměstkyně ošetřovatelské péče FN Brno

15:15 – 15:30 přestávka; občerstvení

15:30 – 16:15 Legislativní rámec pro zajištění odborné praxe žáků a studentů zdravotnických škol. Otázky pracovně právních vztahů mezi zdravotnickými zařízeními a vzdělávacími institucemi. Přednáška; JUDr. Alena Tobiášová (FN Brno)

Doprovodný večerní program: Výběr divadelních představení (1. Mahenovo divadlo – „Hostina dravců“ – černá komedie; 2. Hudební scéna Městského divadlo Brno – „Duch“ (muzikál); Janáčkovo divadlo – Maria di Rohan (opera)

Úterý 4. 11. 2014 dopolední program

09:00 – 10:00 VALNÁ HROMADA Asociace zdravotnických škol ČR
(Zpráva o činnosti asociace – předseda; zpráva o hospodaření asociace – tajemnice asociace; zpráva kontrolní komise; statistika počtu přijatých do oborů SŠ a VOŠZ – asistentka Dr. Monika Mikolášková; programový rámec připravovaných jednání zástupců asociace do konce r.- 2014 – předseda asociace; návrhy do usnesení; různé: aktuální problémy ředitelů zdravotnických škol – islám v českých školách.

10:00 – 10:45 Plánované změny v obsahu a organizace státní maturitní zkoušky:
Ing. Jiří Zíka, ředitel CERMAT Praha

10:45 – 11:00 Přestávka; občerstvení

11:00 – 12:00 Duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života
Jana Sieberová, vedoucí domácího hospice Duha Hořice

Úterý 4. 11. 2014 odpolední program

13:00 – 13:15 Program Erasmus plus: „EuroCure“;
PhDr. K. Štix

13:15 – 13:45 ………………………………….
Mgr. Kateřina Sassman, zdravotnická škola Liberec

13:45 – 14:00 Aktuální informace o zdravotnickém školství na Slovensku;
Mgr. Miroslav Sekula, prezident Asociace středních zdravotnických škol SR
14:00 – 14:45 Příprava nové legislativy MZ ČR (zákon o nelékařských povoláních)
Mgr. Alena Šmídová, ředitelka Odboru vzdělávání a vědy MZ ČR
Hodnocení vzdělávacích programů VOŠZ; Mgr. Marta Faiereislová
Ing. Karla Mališová (odbor vyššího odborného a dalšího vzdělávání)
Ing. Markéta Pražmová – předsedkyně AVOŠ, místopředsedkyně AK VOV
14:45 – 15:30 Problematika středního a vyššího odborného vzdělávání; výsledky mezirezortních jednání mezi MZ a MŠMT; PaedDr. Josef Rydlo, vedoucí oddělení středního a vyššího odborného vzdělávání; Ing. Karla Mališová; Ing. Markéta Pražmová, předsedkyně Asociace VOŠ

15:30 – 15:45 Přestávka a občerstvení

15:45 – 16:15 Vystoupení zástupce České školní inspekce

16:15 – 16:45 Příklady dobré praxe: Celoslovenská konference učitelů odborných předmětů na SZŠ v Popradě: Mgr. Miroslav Bednár, ředitel SZŠ Popra
Využití vizualizéru při vyučování odborných předmětů;
PhDr. Miroslava Sekulová, SZŠ Lučenec

18:00 Společná večeře
Domov mládeže Lipová ul, (SZŠ a VOŠ zdravotnická Merhautova, Brno); Zajišťuje: RNDr. M. Odstrčilová, ředitelka školy

Středa 5. 11. 2014 závěrečný dopolední program

09:00 – 10:00 Aktuální změny ve školské legislativě (interaktivní seminář)
Mgr. Pavel Zeman

10:00 – 11:00 Rizika násilného chování ve vztazích studující mládeže – dating violence, stalking, cyberstalking.
PhDr. Dagmar Úlehlová, ředitelka společnosti SPONDEA, o.p.s. (Krizové centrum pro děti, dospívající a rodinu
Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím)

11:00 – 11:15 Přestávka a občerstvení

11:15 – 11:40 Budoucnost v elektronické učebnici: Prezentace Igora Červeného (Code creator, SŠ uměleckoprůmyslová, Brno)

11:40 – 12:00 Schválení usnesení Valné hromady AZŠ ČR; vydání certifikátů; ukončení konference
PhDr. Karel Štix, předseda
Mgr. Helena Komínková, NCO NZO

_________________________________________________________

Poslední pracovní verze 22.10.2014 – 14,30 hod
Změny v programu vyhrazeny

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.