Podporují nás

Zkušenosti s vedením týmu Duha

Když jsem v před deseti lety sama s myšlenkou realizace domácího hospice v Hořicích začínala, absolutně jsem nevěděla, co přede mnou stojí. Až v průběhu let, kdy přicházeli zaměstnanci, jsem pochopila, jak důležitá je týmová podpora a doprovázení jeden druhého. Během sedmi let života a služby v Duze jsem se mnohému naučila, zvlášť v silných okamžicích radostí, bolestí, všednodennosti a přicházejících krizí.

Snažila jsem se vždy vytvářet atmosféru neuspěchanosti, přátelských a neformálních rozhovorů, které jsou založené na osobní důvěře. Bylo třeba také dokázat trpělivě doprovázet nové pracovníky a mít otevřené srdce pro jejich potřeby.

Služba v domácím hospici má zcela jiný styl služby než v nemocnicích, kde je kladen velký důraz na maximální výkon, výhody sociální a ekonomické. Velkým naším bohatstvím je dostatek času, který můžeme věnovat umírajícím pacientům a jejich rodinám.

Někteří zaměstnanci ale mohou mít potíže s přijmutím skutečnosti, že počet pacientů domácího hospice si nikdy dopředu nenaplánujeme a situace, které v rodinách zažíváme, nikdy nebudou stejné. Vždy však budou vyžadovat naší ochotu spolupráce přizpůsobit se novému životnímu příběhu, do kterého vstupujeme.

Náš svět potřebuje pracovní prostředí, kde člověk může nalézt určité vnitřní osvobození pomocí sítě přátelských vztahů, abychom mohli být sami sebou. V těchto malých hospicových týmech, které vznikly během několika posledních let, můžeme najít své místo a službu, která dává našemu životu smysl a pomůže nám zbavit se obav, které nás sužují.

Teprve až zjistíme, že jsme přijímáni svými spolupracovníky, jsme schopni vykonat mnoho dobrého. Teprve tehdy můžeme zformulovat plán opravdu osobní, zrozený z opravdové životní volby.

Je velmi potřebné zdůrazňovat v týmu spoluzodpovědnost a věrnost povolání. Být si navzájem empatičtí, umět se vcítit do potřeb druhého, propojit osobní život a profesionalitu.

Přichází-li nový zaměstnanec do domácího hospice, může mít osobní dobré i špatné zkušenosti se smrtí. Tyto podněty probouzí touhu odpovědět. Mohou přijít Ti, kteří při pohledu na tým v hospici zjistí, že i pro ně je to povolání. Potkala jsem velké množství lidí, kteří do Duhy během let přijeli a cítili, že je to styl jejich života a služby. Může to být tedy výzva, ale je třeba, aby jí prověřil čas.

Příchod nových zaměstnanců vyžaduje jistá pravidla a ochotu je doprovázet ve službě. Je nutné říci, co se od nového spolupracovníka očekává, musí znát základní principy společenství. Musí znát svou odpovědnost a svá práva i zkušební dobu. Musíme dát každému novému zaměstnanci prostor a čas k osobnímu a profesnímu růstu.

Důležité je také pomáhat jim snášet v hospici to, co je vyprahlé. Někteří mohou přijít proto, že jim bude vyhovovat styl malého týmu, v němž je prvořadá pozornost věnována mezilidským vztahům. To se jim bude zdát nejprve jako velmi dobré. Postupně dojdou ke zjištění, že to může být náročný styl života. Možná je překvapí, že i oni se musí podílet na starosti a angažovanosti celého hospicového týmu.

Teprve když jsem i já sama opustila svou profesi v nemocnici, zasadila kořeny do země a ukotvila se v hospicovém povolání, mohla jsem spatřit první plody. Byl to nový život s novým smyslem. Pracovní tým se tvořil sedm dlouhých let. Jsem vděčná za každého člověka, který prozřel a rozhodl se přispívat touto kapkou dobra pacientům v poslední fázi jejich života.

 

Jana Sieberová

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.