Podporují nás

Svěcení základního kamene Hospicového sdružení Duha

 Dne 25.3.2009 v 15 hodin v Radničním sále Městského úřadu v Hořicích se uskuteční setkání s občanským sdružením Duha. Sdružení Vám představí svůj program související s domácí hospicovou péčí.
Základní kámen sdružení posvětí Mons. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. Čestným hostem bude MUDr. Marie Svatošová, prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Program slavnosti svěcení základního kamene Hospicového sdružení Duha dne 25.3.2009 v Radničním sále Městského úřadu v Hořicích:

 

 1.   15.00 hod –  Představení Hospicového občanského sdružení Duha – MUDr. 

        Pavel Sieber

 2.   15.10 hod –  Proč hospic v Hořicích    Jana Sieberová

 3.   15.20 hod –  1. část vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka

 4.   Slovo MUDr. Marie Svatošové, zakladatelky hospicového hnutí  

 5.   Slovo hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France

 6.   Slovo starosty města Hořic Ivana Doležala

 7.   2. část vystoupení Alfréda Strejčka a Štěpána Raka

 8.   Požehnání, posvěcení základního kamene :

             a. Přivítání Mons. ThLic. Dominika Duky OP, sídelního biskupa královéhradecké diecéze

             b. Slovo P. biskupa

             c. Svěcení základního kamene sdružení

 

 Rozloučení s přítomnými, poděkování sponzorům, setkání s novináři, krátké pohoštění.

 

Program moderuje Mgr. Jana Vávrová.   

 

 

Další oficiální hosté: 

  1. Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., přednosta kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové

  2. Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., zástupce přednosty kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové pro výuku a výzkum

  3. RNDr. Jan Mach, středisko domácí hospicové péče Oblastní charity Červený Kostelec

  4. Pavel Česal, ředitel hospice sv. Štěpána Litoměřice

  5. Tomáš Smolek, hospic sv. Štěpána Litoměřice

  6. R.D. Mgr. Martin Davídek, osobní sekretář litoměřického biskupa

  7. Sr. M. Michaela Kajaneková, AF, biskupství litoměřické

  8. ThMgr. Adam Depa, děkanství Hořice

  9. Iva Kodýsková, hospicové hnutí Vysočina

 10. MUDr. Karel Kulda, klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Hradec Králové, ambulance bolesti

 11. Roman Richtermoc, akademický sochař

 12. MUDr. Ivana Siráková, primářka oddělení radiační onkologie Oblastní nemocnice Jičín

 13. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D., chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

 14. Bc. Dagmar Švecová, vrchní sestra kliniky onkologie a radioterapie FN Hradec Králové

 15. MUDr. Petr Adámek, ředitel Městské nemocnice Hořice

 16. MUDr. Egon Procházka, primář nemocnice Hořice

 17. MUDr. Jiří Štetina, primář anestesiologicko-resuscitačního oddělení, Městská nemocnice Dvůr Králové n. L.

Komentáře uzavřeny.