28. 03. 2009, 14:42

Zastavení v Hořicích...

Padla vláda,   křičí  titulky všech novin, padla vláda, ozývá se z rádia, padla vláda, říkají hlasatelé na všech televizních kanálech. Ano, padla vláda.   V Hořicích, i když vláda padla,  však 25.3.  povstala lidská solidarita, spolu s vírou, nadějí a láskou. Celé to odpoledne v radničním sále, při svěcení základního kamene Hospicového sdružení DUHA, to bylo poznat. Najednou jsme si  všichni  společně uvědomili, pomíjivost lidskou, marnost honby za blahobytem a slávou světskou. Na chvíli jsme byli lidmi. Těmi opravdovými. Těmi, co chtějí pomáhat. Pomáhat   těžce nemocným a  slabým. Bylo to  v Hořicích  vidět, že jsme si, my lidé, zachovali cítění a jaksi takovou potřebu účasti na osudu všeho živého.   Myslím, že proti nelidskosti je třeba bojovat úplně a neustále. Musíme dojít k tomu, že nezájem o těžce nemocné musíme pociťovat jako hanbu naší kultury. Svět nám skýtá bezútěšné divadlo různých hnutí vůle k životu, které stojí neustále proti sobě. Svět je hrůza v kráse, nesmyslnost ve smyslnosti, bolest v radosti.  Člověk však patří k  člověku. Člověk má na člověka právo. Nejsme si úplně a trvale cizí. Mezi lidmi je mnoho chladu, neboť se neodvažujeme chovat tak srdečně, jací jsme. Přitom  život nemůžeme prožít sami pro sebe, ale spoluprožíváme život, který je kolem nás.   Ten den v Hořicích, bylo jako otevírání očí.  Začali jsme najednou hledat, kde  nějaký člověk potřebuje trochu času, trochu přátelství, trochu účasti, trochu společnosti, trochu práce nějakého člověka. Bylo by dobré, pro nás, najít si  vedlejší povolání, v němž se osvědčíme jako člověk pro lidi. Pokrok k vědění a ve znalostech posunul lidstvo kupředu jen v nepodstatných věcech. Podstatné je, abychom se stali lepšími a hlubšími lidmi.   Říká se, kde síla je, tam i působí. Žádný sluneční paprsek se neztratí, ale zeleň, kterou probouzí, potřebuje čas, aby vzklíčila. Doufám, že v Hořicích máme dobře zaseto. Zaseto v budoucnosti dalšího hospice v České republice.   I když padla vláda..   Jana Sieberová
Načítání stránky