Podporují nás

Zamyšlení ke Světovému dni nemocných

Vážení přátelé,

Dne 11.2. 2015 se připojujeme s celým širokým společenstvím nemocných, jejich rodin, ale také se společenstvím lékařů, zdravotnického personálu, nemocničních kaplanů a všech, kteří se starají trvale o nemocné, k oslavám Světového dne nemocných. Jsme ale také spojeni se všemi představiteli domácích hospiců, které pomáhají v péči o umírající v jejich přirozeném prostředí.

Jako velký problém dnešní doby vidíme odlidštění našeho zdravotnictví. O to více musíme pronikat do této situace láskou, solidaritou, společenstvím, blízkostí a nadějí. Vždyť takto poskytovaná  zdravotnická péče hovoří sama o sobě.  Služba, která je nesená láskou k člověku, je v celé naší společnosti nezastupitelná.

Den, který tedy 11.2. slavíme, znamená pro každého z nás všechny velkou výzvu.

Chtěla bych tímto povzbudit blízké našich nemocných a umírajících, aby našli odvahu častěji než je u nás zvykem, dosloužit svým blízkým pokud možno doma. Oni totiž nepotřebují mnoho řečí. Často stačí pohled plný lásky, úsměv, pohlazení a slovo povzbuzení.

Za tým Domácího hospice Duha v Hořicích,

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.