Podporují nás

Žádost o smlouvu s pojišťovnami

       Uveřejňujeme dopis, který nyní rozesíláme do zdravotních pojišťoven s žádostí o spoluúčast při financování domácí hospicové péče . Prosíme, podpořte nás, jsou to i vaše zdravotní pojišťovny…

Vážený pane řediteli,

dovolte mi, abych se Vám na úvod dopisu představil. Jmenuji se Pavel Sieber, jsem lékař s 22 letou chirurgickou praxí, v současné době jsem zaměstnán na chirurgickém oddělení nemocnice v Jičíně.

 Před více jak rokem jsem spoluzakládal Hospicové občanské sdružení Duha. Jak z názvu vyplývá, cílem sdružení je pomáhat lidem onkologicky nemocným tak, aby své poslední okamžiky života prožili důstojně nejlépe v domácích podmínkách mezí svými blízkými. V současné době má sdružení 42 členů – jsou mezi námi kolegové lékaři, zdravotní sestry a laici z různých oblastí společenského života. Během roku se nám podařilo získat prostory a k 31.3.2010 jsme na Krajském úřadě v Hradci Králové zaregistrovali nestátní zdravotnické zařízení – všeobecná sestra domácí péče – pouze pro pacienty v terminálním stadiu onkologického onemocnění. Dne 4.5.2010 jsme byli přijati za řádné členy Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče ČR. 

Vedli jsme i předběžná jednání na Krajském úřadě KHK a krajské pobočce VZP v Hradci Králové o spolufinancování naší péče. Bohužel zatím neúspěšně. Veškerou činnost sdružení a nestátního zdravotnického zařízení financujeme z našich prostředků, příspěvků jednotlivých dárců, podniků a spoluúčasti onkologicky nemocných v terminálních stadiích onemocnění a jejich rodin. Za dobu 1 roku jsme pomohli 18 rodinám v péči o onkologicky nemocné rodinné příslušníky.  Získali jsem prostředky od KÚ KHK na zakoupení několika zdravotních pomůcek do naší půjčovny pomůcek, kterou jsme také zřídili.  

Podali jsem žádost do výběrové řízení na provozování tohoto druhu péče s uzávěrkou 21.5.2010. Netrpělivě budeme čekat na výsledek řízení. 

Víme, že péče o terminálně nemocné onkologické pacienty není ještě zcela vyřešena. Existují sice u nás lůžkové hospice, jejich počet však není dostatečný zvláště v situaci, kdy domácí hospicová péče je poskytována minimálně. Myslím tím takovou komplexní péči, jako je péče poskytovaná v hospici. I proto máme v registraci „pouze pro pacienty v terminálním stadiu nádorového onemocnění“ – garantujeme tím, že naši domácí péči nebudeme a vlastně ani „nemůžeme“ rozšiřovat na jiné spektrum pacientů, kde poskytují péči klasické homecare péče. 

Současně víme, že tato péče je multidisciplinární s nutným podílem dalších státních orgánů a samotných příjemců  péče a jejich rodin. 

Náš projekt komplexní domácí hospicové péče s kontaktním místem péče, půjčovnou zdravotních pomůcek a dobrovolnickou službou je podporován Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče ČR a klinikou onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Doufáme, že Vaše zdravotní pojišťovna naše snahy i v současné finančně složité době podpoří. 

S pozdravem

 

MUDr. Pavel Sieber

předseda Hospicového občanského sdružení Duha

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.