Podporují nás

XXIII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na další ročník královéhradeckých ošetřovatelských dnů. Na téma Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života přednáší Jana Sieberová.

Místo konání: EA hotel Tereziánský dvůr
Jana Koziny 336
500 03 Hradec Králové

Odborný program

 

Čtvrtek 7.9.2017
09.00 – 09.30
Slavnostní zahájení
Kongresový sál
09.30 – 11.40
I. blok
Kongresový sál
Změny ošetřovatelství 2017 20 min.
Šochmanová M.
Prezidium ČAS
Aktuální problematika zdravotnického školství 10 min.
Lamichová S.
VOŠZ a SZŠ HK
Vojenská zdravotnická služba AČR 10 min.
Jarešová L.
Odbor vojenského zdravotnictví, Sekce podpory MO
Ambulance paliativní onkologické péče – deset let zkušeností v regionu 20 min.
Filip S.
FN Hradec Králové
Zespół wyniszczenia nowotworowego. (Kachexie při onkologickém onemocnění) 15 min.
Borodzicz A.
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života 40 min.
Sieberová J.
Vedoucí a vrchní sestra Domácího hospice Duha, o.p.s.
11.40 – 12.40
Oběd
Restaurace
12.40 – 13.55
II. blok
Kongresový sál
Když umírá maminka malých dětí – kazuistika pacientky s ukonćenou onkologickou léćbou 10 min.
Malá H., Schriederová E.
FN Hradec Králové
Když zemře maminka malých dětí 10 min.
Dolénková T., Michlová A.
Domácí hospicová péče, Oblastní charita Hradec Králové
Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem orofaryngu (kazuistika) 10 min.
Plívová K.
FN Hradec Králové
Zajištění nutrice u pacientky s TU jícnu (Kazuistika) 10 min.
Čermáková K.
FN Hradec Králové
Domácí hospicová péče – péče o pacientku s enterální výživou 10 min.
Dolénková T., Michlová A.
Domácí hospicová péče, Oblastní charita Hradec Králové
Subjektivní vnímání doprovodných zdravotních problémů pacientek s onemocněním nádorem prsu v kontextu zpracování dat standardizovaným dotazníkem kvality života 10 min.
Duková I.1, Kolářová I.2, Vaňásek J.2
1Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství 2Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice
13.55 – 14.25
Přestávka
14.25 – 16.30
III. blok
Kongresový sál
Úskalí péče o morbidně obézní pacienty z pohledu vrchní sestry interní kliniky 10 min.
Kholová P., Dvořáčková I.
FN Hradec Králové
Morbidně obézní pacient v intenzivní péči  10 min.
Novotná J., Syslová L.
FN Hradec Králové
Léčba dekubitu u obézního pacienta vzniklého při operačním řešení akutní NPB 10 min.
Bláhová V., Honnerová J.
1. NP Nemocnice České Budějovice a.s.
Manipulace s pacienty s nadstandardní hmotností není problém 10 min.
Řehoř J.
ARJO Czech Republic s.r.o.
Pemphigus vulgaris. Kazuistika 10 min.
Dvořáková M.
FN Hradec Králové
Kazuistika septický šok 10 min.
Bukáčková J.
FN Hradec Králové
Péče o novorozence v průběhu řízené hypotermie 10 min.
Rambousková L.
FN Hradec Králové
Edukace všeobecných sester v oblasti prevence ventilátorové pneumonie 10 min.
Kalčíková Hisemová M.1, Horáčková K.2, Škaroupková L.2,3
1Nemocnice Na Bulovce, Anesteziologickoresuscitační oddělení, 2Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, 3Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
17 let života pacientky na Jednotce intenzivní péče 10 min.
Švarcová K., Kadeřávková B.
VOŠZ a SZŠ HK
Pomůcky pro ošetřovatelskou péči 10 min.
Hammer J.
Hospimed s.r.o.
19.00 – 24.00
Společenský večer
BowlingBar 69
Pátek 8.9.2017
08.30 – 10.30
I. blok
Kongresový sál
Edukační činnost Nadace 10 min.
Šandriková V.
Nadace pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie
Demografický pohled na stárnutí populace 10 min.
Hodačová L., Vachková E., Gigalová V.
Ústav sociálního lékařství, Univerzita Karlova, LF v Hradci Králové
Transplantologie České republiky v kostce 10 min.
Popelková J., Navrátil P.
FN Hradec Králové
Jazyková validizace nástroje hodnotícího únavu u pacientů po cévní mozkové příhodě 10 min.
Koutecký V.
Doktorský studijní program Ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
Revidovaná verze Iowské stupnice bolesti pro posuzování bolesti u pacientů s cévní mozkovou příhodou: pilotní šetření 10 min.
Mandysová P.1,2
1Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, 2Neurologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice
Individualizovaný přístup v ošetřovatelské péči o pacienty se srdečním selháním v rámci edukace 10 min.
Gigalová V.1,2, Hodačová L.1, Vachková E.1
1Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství, 2Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. interní kardioangiologická klinika, Akutní kardiologie JIP
Vybrané faktory ovlivňující kvalitu života těhotných žen 10 min.
Vachková E.1, Gigalová V.1, Hodačová L.1, Čermáková E.2
1Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství, 2Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. interní kardioangiologická klinika, Akutní kardiologie JIP
Zapobieganie rozwojowi sepsy u pacjentki po amputacji udowej w przebiegu powikłań cukrzycy. Opis przypadku. (Prevence vzniku sepse u pacienta po stehenní amputaci v průběhu diabetických komplikací. Kazuistika) 10 min.
Krzemińska S.
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Sledování incidence sepsí novrozence ve vybraných zdravotnických zařízeních Nemocnic Pardubického kraje, a. s. 10 min.
Bačkovská M.1, Petržílková H.2
1Nemocnice Pardubického kraje a.s. – Chrudimská nemocnice, 2Nemocnice Pardubického kraje a.s. – Pardubická nemocnice
Prevence IMCHV v perioperační péči 10 min.
Lidáková B., Wichsová J.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
10.30 – 11.00
Přestávka
11.00 – 12.50
II. blok
Kongresový sál
V hlavní roli – KODÉR 10 min.
Przeczková P.
Ústav zdravotnických informací a statistiky
Výsledky a analýza výskytu dekubitů ve FN HK za rok 2016 10 min.
Dvořáčková I.
FN Hradec Králové
Vznik a vývoj dekubitů u pacientů na III. interní gerontometabolické JIP. Kazuistika. 10 min.
Řezníčková M., Šlemrová M., Hajská G., Dvořáková M.
FN Hradec Králové
Larvoterapie 10 min.
Hašková J.
1. ONP Nemocnice České Budějovice a.s.
Bércové vředy kde byste je nečekali 10 min.
Hýsková Z.
FN Hradec Králové
Dívejme se na ránu a naslouchejme pacientovi 10 min.
Krpatová J., Seidlová G., Wertzová V., Adámková V.
FN Hradec Králové
Hidradenitis suppurativa – zkušenosti na PGK 10 min.
Kociánová  P., Liebichová I.
FN Hradec Králové
Arteterapie na lůžkovém oddělení 10 min.
Vojtíšková H.
FN Hradec Králové
Kazuistika klienta/pacienta s frontotemporální lobární degenerací 10 min.
Vobořilová M., Šlaisová I.
FN Hradec Králové
Posterová sekce
Co se u nás děje
Valešová D., Melišová P., Hrnčiarová J., Šlaisová I., Kneifelová I.
FN Hradec Králové
Ošetřovatelská péče o pacienta s Crohnovou chorobou
Ochtinská H.
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
Zátěž pečovatelů o nemocné s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí
Hosáková J., Hlubková Z., Rolincová P.
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
Ventilátorová pneumonie: preventivní strategie v oblasti zvláštní péče o dutinu ústní
Škaroupková L.1,2, Horáčková K.1
1Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, 2Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Hodnocení bolesti nelékařskými zdravotnickými pracovníky v ošetřovatelské praxi
Hlubková Z., Hosáková J., Kačorová J., Manďák J.
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
Edukační materiál pro pacienty s chronickou žilní nedostatečností
Seidlová G, Tomanová Ž.
FN Hradec Králové
Vojenská zdravotnická služba AČR
Jarešová L.
Odbor vojenského zdravotnictví, Sekce podpory MO

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.