Podporují nás

VZP nemá zájem hradit domácí hospicovou péči

 

      Vážení přátelé,

      stanovisko VZP ohledně financování zdravotní péče s Hospicovým sdružením Duha bylo nesouhlasné. Tak  jsme  Vás již na našich stránkách informovali. Odborníci posoudili situaci pacientů v tomto regionu a konstatovali, že hospicová péče je zajištěná dostatačně. Jako jeden z důvodů proč s námi nenavázat smluvní vztah uvádějí,  že se z větší části jedná o péči sociální.

    K tomuto stanovisku se musíme jasně vyjádřit.  Zásadně nesouhlasíme, že se jedná o činnost převážně sociální. Náš pacient je vážně nemocný, vždyť má onkologické onemocnění a umírá. Pořebuje léky na bolest, často kontinuálně podávané. Potřebuje kyslíkový přístroj pokud má centrálně v mozku metastázy. Potřebuje odsávat sekret z dýchacích cest, může mít močový katetr, kolostomii a jiné. To je péče sociální? 

   Nesouhlasíme a nevěříme, že situace umírajích pacientů je vyřešena dostatečně. Nejen v našem regionu, ale v celé ČR!

    Proč je hrazena zdravotní péče u umírajích v nemocnici, na lůžku akutním, chronickém nebo v LDN? Myslí si zainteresované státní orgány, že nikdo nechce zemřít doma? Že si přejí umírající často po několikaleté aktivní onkologické léčbě prožít své poslední okamžiky v nemocnici? Nebo si myslí, že máme v ČR tolik hospiců a v nich tolik lůžek, kolik doporučuje Světová zdravotnická organizace?

     Domácí hospicová péče se v naší republice takřka  nerozvinula a myslíme si, že není zájem státních orgánu tuto tristní situaci nějak zvláště řešit. Přitom moderní paliativní péče výrazně přispívá k dobré kvalitě umírajících. Ale umírání a smrt je tabuizované téma, o kterém  se těžko hovoří a raději ani nepřemýšlí. Přitom smrti se nevyhne nikdo z nás! 

    Co říci tedy rodinám, které se na nás obracejí? Co říci tedy nemocnému, který se sám na nás obrátí? Nemáme finance, končíme? Není ochota za státu a není nikde žádná podpora, umírání totiž není zajímavé…!!! Ne, tak to není. 

   I v těchto nelehkých podmínkách našeho státu ale  především díky solidaritě našich občanů hořická Duha bude poskytovat dále své hospicové služby. A budeme pokračovat v usilování toho, aby představa, že hospicová péče není péčí sociální ale zdravotní, není ani laciná a ani  méně medicínsky náročná a měla by jasně vycházet z našeho zdravotního systému, tak jak je to ve vyspělých kulturách naprosto běžné a dostala se hlouběji do podvědomí těch, kteří rozhodují o finančních záležitostech. 

   A nemocný, který ví, že jeho dny nabírají jasné obrysy pozemského bytí,  by měl mít svobodu v rozhodování, kde chce trávit poslední dny svého života. Přirozené je být doma. K tomu však potřebuje lásku své rodiny a profesionální hospicovou paliativní péči.

                                                       Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.