Podporují nás

Vzdělávání v paliativní péči pro zdravotní sestry

ELNEC – je mezinárodní projekt Vzdělávacího konzorcia zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. ELNEC je řízen institucemi City of Hope a American Association of Colleges of Nursing. Jeho hlavním cílem je zlepšit oblast paliativní péče ve zdravotnictví. ELNEC program byl prezentován v 6 ze 7 kontinetů, reprezentován 66 zeměmi např. Rakouskem, Německem, Indií, Izraelí, Japonskem, Keňou, Mexikem, Novým Zélandem, Filipínami, Tanzánií, Českou republikou a jinými.

Tento kurz je určen zdravotním sestrám z oblasti hospicové a paliativní péče. Akce je zařazena do systému  kontinuálního vzdělávání a ohodnocena kredity u ČAS.

První kurz tohoto druhu v ČR se konal v lednu v  Edukačním centru Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna.

Kurz se konal v přednáškové místnosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě  vybavené špičkovou prezentační technikou. Snídaně a obědy byly zajištěny v pěkném prostředí hospicové jídelny. Pro večeře bylo možno navštívit některou z restaurací v Rajhradě. Po dohodě bylo zajištěno ubytování během kurzu, a to buď přímo v hostinských pokojích hospice – cena 250 Kč/noc, nebo v pokojích pro návštěvy kláštera řádových sester v areálu hospice – cena 200 Kč/noc.

Časový rozvrh akce byl: první den od 8.15 do 9.00 registrace a  ubytování, od 9 hodin vlastní program, časový rozvrh pro další dny byl upřesněn.

Pořadatel: ELNEC tým

Program – tematické bloky:

Modul 1a: Paliativní péče – úvod –  přednášející – Anna Krutská, vrchní sestra domácího hospice Cesta domů Praha, MUDr. Ladislav Kabelka, vedoucí lékař Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad

Modul 1.b: Motivace k paliativní péči-přednášející-  Nessa Coyle, USA

Modul 2: Léčba bolesti – přednášející- Michalela Kaňová , vrchní sestra Hospice sv. Alžběty Brno

Modul 3: Léčba příznaků – přednášející – Mariana Brabencová, zdravotní sestra, LF Brno, Libuše Hašková, zdravotní sestra MOU Brno, jednotka paliativní péče

Modul 4: Etické záležitosti v paliativní péči – přednášející Dana Veselá, zdravotní sestra hospic Čerčany

Modul 5a: Kulturní a duchovní aspekty péče o pacienty v konečné fázi života – přednášející – Jana Sieberová, vedoucí a vrchní sestra Centra domácí hospicové péče Hořice

5b: Multikulturní aspekty – Nessa Coyle, USA

Modul 6: Komunikace – přednášející- Jana Kapošváryová, zdravotní sestra domácího hospice Ondrášek Ostrava

Modul 7: Ztráta, zármutek a žal – přednášející – Gerta Štěpánková, zdravotní sestra hospice sv. Jana Neumanna Prachatice

Modul 8: Poslední hodiny – přednášející- Jana Kirschová, staniční sestra Domu léčby bolesti  s hospicem sv. Josefa Rajhrad a Ilona Šándorová, zdravotní sestra hospice sv. Josefa v Rajhradě

Součástí odborného programu byl doklad o absolvování vzdělávací akce, tiskové materiály, podrobný program ELNEC kurzu.

Já sama jsem tento kurz absolvovala před rokem v Salcburku a našla jsem v něm kompletní vzdělání pro zdravotní sestry v paliativní péči. Ve všech modlulech najdete jednotlivá témata vztahující se k rodině, jako jenotce péče, k úloze sestry, jako k obhájci nemocného, respektování kultury, věnování pozornosti zvláštním skupinám, vliv konečné fáze života na všechny systémy péče, finanční otázky ovlivňující péči v konečné fázi života, rakovina, AIDS, náhlá úmrtí, multidiscipliunární péče. Další informace o projektu ELNEC, naleznete na www.aacn.nche.edu/ELNEC.

Prvního ELNEC kurzu je zúčastnilo 26 zdravotních sester z celé ČR, které  mají zájem zlepšovat podmínky umírajících pacientů v nemocnicích všech typů a v Domovech důchodců.  Podle všech dosavadních ohlasů hodnotíme kurz za velmi dobrý. O jeho pokračování budeme informovat na stránkách APPHP, na stránkách České společenosti paliativní medicíny a na www.hospic-horice.cz

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.