27. 03. 2012, 14:01

Význam kvality života

Zdravotnický tým má jedinečnou možnost udržet naději pacienta a jeho rodiny tím, že poskytne prvotřídní paliativní péči v tělesné, psycho-sociální a duchovní oblasti. Mladé ženě, matce dvou dětí byla diagnostikována rakovina slinivky. Z důvodu únavy, bolesti a nevolnosti ( tělesná oblast) se není schopna starat o chod domácnosti, vařit nebo pečovat o své nezletilé děti. Má strach ze svého stavu a je velmi znepokojená, že si nemůže od bolesti ulevit (psychická oblast). Je smutná z toho, že se nemůže účastnit aktivit svých dětí a pokračovat ve svých úkolech ve společnosti. Vypadaly jí vlasy a od počátku nemoci velmi zhubla. Oblečení jí nesedí a nemá dostetak energie na nákupy nového (sociální oblast). Cítí se zoufalá, protože ví, že jí zbývá několik měsíců života. Myslí si, že trpí proto, že jí Bůh trestá za její dřívější hříchy. Chce, aby její poslední týdny byly co nejpozitivnější, ale ve vší své bolesti a utrpení není schopna nalézt pokoje (duchovní oblast). V rovině tělesné se snažíme o předcházení komplikací v konečné fázi života a jejich včasnou léčbu. V rovině psycho-sociální jde o povzbuzení pacientů a rodin ke změně jejich současné situace. V rovině duchovní pomáháme k účasti při náboženských obřadech a vhodnému doporučení k duchovním a jiným osobám, které můžou pacienta duševně podpořit. Je dobré omezit izolaci pacienta a jeho rodiny na minimum, navázat a udržet otevřený vztah, sdělit vlastní pocit naděje. Snažíme se hledat dostupné a potřebné zdroje pro uskutečnění cílů jednotlivých pacientů. Soustředíme se na jejich negativní, tak i na pozitivní stránky. Na kvalitu života bereme zřetel během celé dráhy nemoci, včetně doby smrti a fáze smíření se s úmrtím bližního. Viktor Frankl, psychoterapeut, který přežil koncentační tábor, v roce 1959 napsal: "Nikdy nesmíme zapomenout, že smysl života můžeme nalézt i když stojíme tváří v tvář beznadějné situaci, když čelíme osudu, který nelze změnit...Když už nejsme schopni změnit určitou situaci, ...musíme změnit sami sebe." (Frankl, 1984, str. 135)  
Načítání stránky