07. 06. 2010, 20:54

Výsledek výběrového řízení...

     Vážení přátelé,      dnes proběhlo již dlouho očekávané jednání na KÚ v Hradci Králové ohledně výběrového řízení našeho zdravotnického zařízení - domácí hospicová péče pro pacienty v terminálním stádiu.  Sešli se tam zástupci všech zdravotních pojišťoven, přítomna byla zástupkyně agentur domácích  péčí, vedoucí zdravotnického odboru KÚ, zástupce MPSV ČR, za sdružení Duha byla přítomna Jana Sieberová a MUDr. Pavel Sieber.       Snažili jsme se  objektivně popsat skutečný stav našich umírajích pacientů v tomto regionu.  Jejich potřeby v terminálním stadiu, stanovení  lékařsko - ošetřovatelské péče, nutné zdravotnické pomůcky, které usnadňují péči v  domácím prostředí, duševní podporu  nemocného  a jeho rodině. Ale hlavně - garantujeme hospicovou péčí úctu k umírajícímu do posledního okamžiku jeho života a úctu k člověku po smrti.      Jak sami víte, naše činnost není hrazena ze žádných finančních zdrojů, nemáme platby zdravotních pojišťoven ani jiné finanční zdroje. Přesto pracujeme. Především díky lidské solidaritě s umírajícími nemocnými v Hořicích a v okolí.  Víme ale, že řešení musí být koncepční a jasné, musí vycházet ze zdravotnického systému, tak jako je běžná domácí hospicová péče ve světě.    Z jednání na KÚ máme dost tíživý  pocit. Poznali jsme, že cestu hospicové péče nám nikdo z přítomných neusnadní. Ba naopak, tuto cestu pokryje dalšími balvany... Věřte, že jsme si tak trochu připadali jako studenti u zkoušky. I když bychom dobře věděli - nedostatečný výsledek jsme poznávali předem.  Bylo smutným zjištěním, že umírající nemocní jsou jaksi našemu systému lhostení...Nevím, zda si někdo z přítomných krom nás dvou uvědomil, že hospicová služba je určená  i pro něj...    Výsledky tohoto jednání budou oznámeny na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za týden. Myslíme si, že už je rozhodnuto, ale v náš neprospěch a tím pádem i v neprospěch současných terminálních pacientů. Ale právě oni potřebují a přejí si domácí hospicovou péči. Prostě si přejí  zemřít doma. Pomůžeme jim? Ano, vždyť hodnota lidského života nespočívá pouze v sazebnících zdravotních pojišťoven...     Děkujeme všem, kteří jste se vydali na cestu domácí hospicové péče společně s námi.  Děkujeme za všechny současné i budoucí nemocné terminální pacienty. Vžyť i moudrý Seneca dávno řekl: " Potřebujeme celý život, abychom se naučili žít, a přesto, že se nám to může zdát divné, potřebujeme celý život, abychom  se naučili umřít.
Načítání stránky