Podporují nás

Výhledy pro budoucnost domácí hospicové péče

Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích společně s ostatními mobilními paliativními týmy v ČR se snaží vštípit této společnosti, že lidský život má smysl a může být plnohodnotně prožitý až do samotného závěru.

Člověk 21. století nemusí umírat v bolestech za plentami nemocnic a ústavů, ale v důstojných podmínkách domácího prostředí uprostřed svých nejbližších, nemusí trpět psychickým a duchovním strádáním a nemusí být ve své nemoci sám.

Věříme, že umírání v domácím prostředí se stane standardem tak, jak je to běžné ve vyspělých zemích západní Evropy, ale i jako např. v sousedním Polsku.

Domácí hospicovou péči poskytujeme převážně zdarma, rodiny nemocných přispívají na dopravu a hradí symbolický poplatek za poskytování zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění – zdravotní pojišťovny tuto péči odmítají financovat.

Proto prosíme sponzory a dárce o finanční prostředky a všem dobrým lidem, kteří nás již finančně podpořili velmi děkujeme.

Také děkujeme za podporu MÚ v Hořicích a Královéhradeckému kraji. Bez jejich pomoci by hospicová služba nebyla možná.

V současné době zaměstnáváme 3 registrované zdravotní sestry, 1 sociální pracovnici, ostatní zdravotní sestry a lékaři pracují na dohodu o provedení práce. Služby poskytujeme v Královéhradeckém kraji do vzdálenosti 30 km od Hořic ve městech Jičín, Dvůr Králové, Nová Paka, Lázně Bělohrad a jejich okolí.

Od počátku vzniku jsme poskytli komplexní paliativní péči 50 nemocným a jejich rodinám. Doba péče o pacienta se v jednotlivých případech lišila, pohybovala se v délce od jednoho dne až po dobu 10 měsíců.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.