27. 06. 2012, 17:05

Výhledy mobilního hospice Duha

Hospicové občanské sdružení Duha v Hořicích bylo založeno 16.4. 2009. Od počátku usiluje o zajištění kvalifikované pomoci nemocným s pokročilým onkologickým onemocněním a umírajícím v posledních fázích života s důrazem na domácí hospicovou péči poskytovanou pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí. Sdružení získalo do 15 letého pronájmu nevyužívaný objekt v areálu nemocnice v Hořicích. Po částečné adaptaci vnitřních prostor bylo otevřeno Centrum domácí hospicové péče, s nestátním zdravotnickým zařízením, dále odborná sociální poradna s půjčovnou zdravotnických a odlehčovacích pomůcek a dobrovolnické centrum. Veškeré úpravy byly hrazeny z příspěvků drobných sponzorů. V současné době se nám podařilo získat dotace, z kterých budeme provádět adaptaci dalších prostor tak, abychom mohli rozšířit půjčovnu pomůcek, vznikne zázemí pro dobrovolníky a důstojné prostředí pro setkávání se s rodinami pozůstalých. V hospici se konají již pravidelně přednášky pro střední školy, docházejí k nám též na praxi studenti z VŠ. Pořádáme kurzy pro pečující a prostory na chodbě hospice jsou pro tutu činnost nevyhovujícící. Věříme, že se nám podaří vybudovat edukační centrum právě pro tyto aktivity. Problémem nadále zůstává vlhkost celého objektu, která nám jednak neumožňuje využít i suterén a je nebezpečím pro další osud budovy. Máme zpracovaný projekt na odvlhčení celého objektu, který bychom chtěli etapovitě začít realizovat. Realizace je zatím ale nad naše finanční možnosti.
Načítání stránky