30. 08. 2010, 21:16

Vítáme nového člena...

      Vítáme nového člena o.s. Duha  Mons. Pavla Rouska z Vysokého Veselí. V současné době má Hospicové občanské sdružení Duha 47  členů. Těší nás, že v dnešní nelehké době vzrůstá počet lidí dobré vůle, kteří nabízejí nezištnou pomoc našim těžce nemocným. Děkujeme Vám!
Načítání stránky