Podporují nás

Věnováno všem, kteří pomáhají…

    Společnost můžeme posuzovat podle toho, jak se stará o potřeby těch nejvíce zranitelných lidí, kteří pro těžkou nemoc nejsou schopni  hájit svá lidská práva. V dějinách světa vždy vznikala společenství, která svým posláním ukazovala ostatním nevšímavcům vztah zdravých lidí k utrpení druhých. Každý takový člověk, který pomáhá trpícím,  je vnímavý k potřebám druhých, je pohnutý soucitem.     

      Svět lidské bolesti potřebuje neustále jiný svět. Svět plný lásky, svět lidí, kteří ve svém jednání nehledí pouze na svůj užitek, ale  z důvodů lidské sounáležitosti pomáhají těm, kteří naší pomoc potřebují.

     I v našem století vnímáme pozornost určitých skupin k utrpení bližních. Tato slova věnuji všem, kteří bez ohledu na svůj prospěch prokazují služby trpícím a dobrovolně nabízejí svou pomoc, věnují tomu svůj čas a síly, které jim mimo vlastní povolání zbývají.

   Děkuji proto všem dobrovolníkům ale také všem příznivcům  Hospicového občanského sdružení Duha, kteří svým postojem k těžce nemocným lidem vytvářejí základní mravní hodnoty, jako jsou vzájemná lidská solidarita a láska, které vytvářejí obraz společenského života a mezilidských vztahů a současně jsou výrazným protikladem různých forem nenávisti, násilí, krutosti, pohrdání člověkem nebo pouhé netečnosti vůči utrpení člověka.  

                      Za HOS Duha       Jana  Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.