Podporují nás

Vánoční přání

Drazí přátelé,

jménem Domácího hospice Duha vám přeji příjemný a laskavý čas vánočních svátků. Kéž jsou pro vás povzbuzením, radostí, štěstím a útěchou. Kéž jsou jedinečné, jako naše životy a jejich vteřiny. Nikdy se už nevrátí a my se musíme učit ocenit krásu každé z nich.

S velkou pokorou a úctou píšu tyto řádky jménem našich pacientů, kteří nám svým utrpením zvěstují velikost lidského života. Vzbuzují v našich srdcích hluboký soucit a lásku. Děkuji rodinám, které se rozhodly o své drahé blízké pečovat.

Děkuji také všem našim sponzorům a podporovatelům za jejich šlechetnost, velkorysost a důvěru, kterou prokazují naší organizaci již deset let.

Velké mé poděkování patří týmu hořické a vrchlabské Duhy, ale také dalším týmům domácích hospiců, které se rozhodly společně s námi vyjádřit, že péče o umírající pacienty si zaslouží veřejný zájem. Representuje totiž hodnoty úcty k lidskému životu a k jeho důstojnosti napříč dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, který je často vnímaný jako ekonomická a sociální zátěž ve společnosti.

Přeji vám všem, aby ve vašich domovech bylo trvale přítomno poselství lidského štěstí, dobra a lásky.

Požehnané Vánoce a celý rok 2020.

Za tým Domácího hospice Duha

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.