06. 12. 2017, 11:02

Vánoční a novoroční přání

Drazí přátelé, naše vánoční a novoroční přání je vždy specifické tím, že má mnohem víc textu. Cítíme se totiž povinováni k němu připojit i pár slov o naší práci. Žádný rok není stejný a rok 2017 započal nejprve velice slibně. V médiích jste mohli zaznamenat zprávu o tom, že ministerstvo zdravotnictví připravilo novelu, která měla zakotvit domácí hospicovou péči do českých norem. Tento krok je něčím, oč domácí hospice už mnoho let usilují. Uznání domácí hospicové péče jako legitimní zdravotně-sociální péče v rámci české legislativy, by znamenalo především dvě věci: 1) lepší ochranu zájmů pacienta před různými službami, které poskytování domácí hospicové péče proklamují, ale reálně ji neprovozují. 2) proplácení domácí hospicové péče zdravotními pojišťovnami.

Z médií jste se však už nedozvěděli, že Poslanecká sněmovna poslala návrh „hospicového zákona“ do tzv. prodlouženého čtení. Jinými slovy, poslanci si na studování zákona dali tolik času, že ho před volbami (a před rozpuštěním sněmovny) nemohli stihnout schválit.

Všechny domácí hospice, našeho nevyjímaje, se tak ocitly před staronovou realitou – spolehnout se na své dárce a na štěstí ve vypisovaných grantech. Zde bychom Vám rádi ze srdce poděkovali. Svou finanční pomocí a morální podporou jste umožnili již osmý rok existence našich služeb. Byly to opět desítky vypůjčených zdravotních pomůcek, tisíce kilometrů, které naše zdravotní sestry strávily na cestách a samozřejmě všichni naši pacienti, kteří mohli strávit poslední období života doma, v péči svých nejbližších.

Plně se také podařilo etablovat naše Kontaktní místo ve Vrchlabí, které jsme otevřeli v minulém roce. Domácí hospicová péče se tak stala dostupnou pro několik desítek dalších obcí. Pacientů bylo mnoho, proto jsme přijali pro Vrchlabí další zdravotní sestru na plný pracovní úvazek. Pro pečující rodiny nám zde zatím chybí odborné sociální poradenství. Vizí je zřídit vlastní sociální poradnu už v roce 2018.

Též se uskutečnilo i několik dobrovolnických akcí. Navštívili jsme řadu přednášek a konferencí, abychom zde prezentovali hospicovou myšlenku a vysvětlili důvody, proč je v naší společnosti potřebná a důležitá.

Drazí přátelé, toto byl jen nástin života Domácího hospice Duha za uplynulých dvanáct měsíců. Domácí hospicová péče umožňuje, aby umírající onkologicky nemocný pacient strávil poslední období života doma, mezi svými nejbližšími, s ošetřenými fyzickými i duševními bolestmi. Ovšem nebylo by to možné bez Vaší všestranné podpory. Děkujeme!

Požehnané Vánoce a vše nejlepší do nového roku přeje

Váš Domácí hospic Duha, o.p.s.

Načítání stránky