Podporují nás

V hospicové kapli byla sloužena mše svatá

Dne 15. 9. 2015 byla v hospicové kapli sloužena mše svatá, u příležitosti církevního svátku Panny Marie Bolestné. Panně Marii Bolestné je zasvěcena hospicová kaple. Mši svatou sloužil J.M. Mons. Karel Exner, emeritní farář v Nové Pace a probošt královéhradecké kapituly. Význam svátku i důvod zasvěcení kaple právě Panně Marii Bolestné, vysvětlil pan probošt ve svém kázání. Panna Maria doprovázela svého syna Ježíše Krista, když byl odsouzen Pilátem Pontským. Byla přítomna po celou dobu: když nesl na zádech kříž, když byl ukřižován a zemřel. Jeho osud nemohla nijak změnit i přes vnitřní bolest, kterou jako matka jistě pociťovala. Její přítomnost však byla určitým druhem psychického posílení.

V hospicové péči není situace nepodobná. Pečující doprovázejí pacienta až ke konci života. Nemohou nijak změnit jeho osud. Svou přítomností mu však zůstávají posilou, i přes bolesti, které zažívá. Pacient hospicové péče nezůstane nikdy se svým břemenem, se svým „křížem“ nemoci sám…

 

*Mons. Karel Exner – čtyřiadevadesátiletý emeritní farář Nové Paky pochází ze Studence. Kněžské svěcení přijal v hradeckém seminárním kostele. Nejprve působil jako kaplan v Jaroměři. Posléze byl jmenován farářem v krkonošských Horních Štěpanicích. V roce 1950 byl zatčen a na šest let uvězněn komunistickým režimem. Do Nové Paky přišel v roce 1982. Proboštem královéhradecké katedrální kapituly sv. Ducha byl jmenován v roce 1991. V roce 2006 byl za své zásluhy pro obec jmenován čestným občanem města Nové Paky. Toto ocenění bylo výrazem vděku za dobrosrdečnost a skromnou nenápadnost, se kterou se významně podílel na záchraně zdevastovaných církevních památek, rozvoji obce i celé farnosti.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.