Podporují nás

Úvaha o životě…

     Člověk hloubavý přemýšlí o životě častěji než člověk povrchní. Jsou však situace, které  provokují i chronické nevšímavce, aby se občas zamysleli…     Každý člověk  má znát  základy, na nichž stojí jeho život a aby je mohl plodně rozvíjet – ať už v rámci své rodiny, nebo v konfrontaci se světem.

      Teprve tehdy může jednat jako svobodný, autonomní a zodpovědný člověk, který ví, kam jde a proč. Jinak sebou nechává manipulovat a vrhá se hned tam, hned jinam podle své momentální nálady nebo módy.

      A přes opěvování svobody a těkání od jedné volby k druhé je pro svět potřebné a užitečné, když někdo má odvahu zůstávat věrný poznané pravdě, mít vnitřní jistotu a zároveň otevřenost vůči ostatním názorům!

    On totiž ví, kde stojí, ví, že se nemusí o tuto pravdu a jistotu bát. O takového člověka je možné se „opřít“ beze strachu z  manipulace, která je tak typická pro všechny sekty, v nichž hledají lidé jistotu a zjednodušení dnešního života…

     Takový člověk má dobrý základ, tíhu života unese, neuhne a ani se nezlomí. Je dobré pro nás všechny občas vhlédnout do smyslu světa a do smyslu lidského života vůbec. Možná se budeme divit, co objevíme sami v sobě…

                                                                                                      J.S.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.