Podporují nás

Duchovní obnova s P. Martinem Davídkem 8.2. od 10:00 hodin

 

Domácí hospic Duha o.p.s  společně s Římskokatolickou farností v Hořicích vás srdečně zvou na duchovní obnovu s P. Martinem Davídkem, která se uskuteční dne 8.2. od 10:00 hodin v Centru domácí hospicové péče v Hořicích.

 

Mgr. Martin Davídek, narozený 31.12.1966 je římskokatolický kněz a církevní právník. Od roku 2011 je kanovníkem litoměřické kapituly a od září 2012 působí jako biskupský vikář litoměřické diecéze pro pastoraci.

 

Po absolvování středoškolského vzdělání v oboru typografie (roku 1985) pracoval v tiskárnách a redakčně připravoval knihy i periodika. Od roku 1995 se připravoval na studium v Teologickém konviktu v Litoměřicích a  následně pokračoval ve studiích na pražské Katolické teologické fakultě University Karlovy, kterou úspěšně zakončil roku 2001.V tomtéž roce byl vysvěcen na jáhna a působil coby prefekt v teologickém konviktu v Litoměřicích. Vyučoval zde základy teologie. Následujícího roku byl tamtéž vysvěcen  na kněze.

 

Své kněžské působení započal v katedrále svatého Štěpána, kde byl farním vikářem. Současně se stal ředitelem Diecézního domu kardinála Trochty. Roku 2003 přechází z Litoměřic do Děčína, kde se stává správcem farnosti Děčín. Zde duchovně pečoval i o vietnamskou komunitu z blízkého Hřenska. Ke konci roku 2005 změnil pozici a stal se sekretářem litoměřického biskupa Pavla Posáda a od konce roku 2008 i biskupa Jana Baxanta.

 

Působil také jako tiskový mluvčí litoměřického biskupství, dále byl členem redakční rady Katolického týdeníku a kaplansky vypomáhal v hospici svatého Štěpána. V letech 2008–09 byl šéfredaktorem časopisu Zdislava. Roku 2009 začal na římské Lateránské universitě studovat kanonické právo a tato studia dokončil roku 2012.

 

 

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.