Podporují nás

„Teď, když už vás platí pojišťovna…“

Dozvuky mediálních zpráv o tom, že domácí hospicová péče bude proplácena zdravotními pojišťovnami, stále kolují veřejností. Nezřídka k nám dorazí člověk, který řekne: „Teď, když už vás platí pojišťovna…“ K něčemu takovému však nikdy nedošlo. Domácí hospic Duha, ani žádný jiný domácí hospic v ČR, nemá uzavřenou smlouvu o proplácení mobilní paliativní péče nevyléčitelně nemocným. Kapitola 926 Seznamu výkonů to sice pojišťovnám umožňuje, ovšem v praxi se tak ještě nestalo. Domácí hospicová péče stále zůstává existenčně závislá na darech a dotacích, za což všem našim sponzorům náleží obrovský dík! Podrobnější vysvětlení celé situace naleznete v oficiálním stanovisku Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče:

Stanovisko APHPP k současné úhradě domácí hospicové péče

 

Celý rok 2017 byl ve znamení snahy APHPP zabezpečit úhradu doposud nehrazené péče domácích hospiců z veřejného zdravotního pojištění. Veřejný slib ministra zdravotnictví o vyřešení této otázky ku prospěchu všech domácích hospiců, byl rozmělněn lobbistickým zásahem VZP ve prospěch vlastního tzv. Pilotního projektu. Výsledkem je životaneschopný a v praxi nepoužívaný soubor dvou výkonů mobilní paliativní péče pro proplácení péče nevyléčitelně nemocným (kapitola 926 Seznamu výkonů). V praxi ho pojišťovny odmítají nasmlouvat a z domácích hospiců ho nemá dosud nikdo. Pilotní projekt VZP nebyl po třech letech trvání stále ukončen, aniž by bylo vysvětleno proč. V roce 2018 je tak péče reálně proplácena pouze účastníkům Pilotního projektu, a to nadále v režimu Pilotního projektu (dle kap. 925 – domácí zdravotní péče dle Seznamu výkonů).

V reportáži ČT se pojištěnci od tiskového mluvčího VZP dozvěděli o 18 účastnících projektu. Aniž by však byl zveřejněn jejich seznam a pojištěnec se tak dozvěděl, kde může tuto specializovanou péči čerpat, bylo sděleno, že se jedná o dostačující počet poskytovatelů mobilní paliativní péče. Jestli bude třeba nasmlouvat další agentury pro poskytování této péče, musí VZP teprve posoudit. Jinými slovy, 18 stávajících poskytovatelů domácí hospicové péče je dle VZP dostačující pro celou ČR, přestože nejsou ani rovnoměrně rozloženi ve všech krajích.

A jak vypadá realita?

1) Aby byla skutečně pokryta potřeba domácí hospicové péče v ČR, je třeba uvažovat v těchto základních statistických a socio – ekonomických ukazatelích:

  • Počet obyvatel podle okresů je výrazně rozdílný. Celkem je 77 okresů – počet obyvatel od 385 tis. (Brno) do 38 tis. obyvatel (Jeseník), Praha 1,25 milionu. (Zdroj – ČSÚ)
  • 1 agentura domácí hospicové péče má reálný dosah své činnosti v okruhu cca 30 km od svého sídla
  • 1 agentura domácí péče je postačující pro cca 40 -50 tis. Obyvatel, pokud bydlí v dojezdovém dosahu 30 km.

2) Minimální potřebnost tohoto typu péče je dle výše uvedených podstatných podmínek alespoň 1 specializovaná agentura v každém okrese ČR, tj. alespoň 77 agentur specializované domácí hospicové péče v ČR. Tuto potřebu však celý systém dlouhodobě nenaplňuje.

VZP dále od vzniku domácí hospicové péče tvrdí, že hospicové služby jsou schopny zajistit i klasické agentury domácí zdravotní péče (kap. 925 Seznamu výkonů). Na základě tohoto účelového tvrzení odmítá uzavírat smlouvy se specializovanými domácími hospici sdruženými v APHPP a také těmi, kteří nebyli přijati do Pilotního programu (nebo z něho byli vyloučeni). Klasické agentury 925 však většinově pečují o pacienty, kteří nejsou v terminální fázi onemocnění (tedy nikoli umírající, ale kardiaci, diabetici ad.). Současně ne každá z agentur 925 je vůbec ochotná a schopná péči o umírající zabezpečit.

A co na to pacient – pojištěnec VZP a mnohdy i ostatních pojišťoven? Je odeslán zemřít do nemocnice nebo LDN, neboť má prostě smůlu – neumírá v dosahu 18 vybraných agentur. Přitom péče v domácím prostředí je pro pojišťovnu významně levnější než péče v nemocnici či LDN. O tom samozřejmě tiskový úsek VZP neinformuje – není se totiž čím chlubit.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.