30. 09. 2010, 21:13

Světový den hospiců v Hořicích a v Nové Pace...

     Vážení přátelé,      v rámci oslavy Světového dne hospiců se uskuteční v Hořicích a v Nové Pace veřejná sbírka určená k podpoře hospicové paliativní péče. Budete potkávat ve dnech 4. 10. - 9.10. 2010 studenty středních škol, kteří budou rozdávat propagační materiál, kde najdete informace o myšlence hospice a o aktivitách sdružení Duha.    Pomáhat umírajícím zemřít důstojně v domácím prostředí , bez bolesti a nebýt opuštěn, je společným krédem hospiců na celém světě. Vzhledem k celorepublikové situaci nefinancování domácí hospicové péče se i vy můžete zapojit do diskuse proč a z jakého důvodu vaše zdravotní pojišťovny tuto péči nehradí.     Všímáte si odlidštění společnosti? Vidíte také nezájem o ty nejslabší a  nejzranitelnější? Znáte  heslo dnešního světa: Mít a užít? Ale - život však nepatří jenom těm, kteří si budují  to své vlastní štěstíčko, život by měl být o pomoci. Vždyť ty když dnes  pomůžeš mně - zítra já pomůžu tobě!   Proto velmi děkujeme Vám všem, kteří společně s námi říkate  životu ano i na jeho konci!
Načítání stránky