27. 07. 2013, 07:23

Svědectví...

     

      Na sdružení Duha se obrátila rodina těžce nemocné ženy s diagnozou nádor prsu, metastatickým  procesem v játrech, žlučníku, peritoneu a skeletu, po operaci tenkého střeva.  Nemocná žena byla léčena na dvou onkologických pracovištích, po ukončení aktivní léčby byla jeden den hospitalizována na LDN.

      Rodina s hospitalizací nesouhlasila a přála si mít těžce nemocnou maminku  v domácím  prostředí. Lékaři třech zdravotnických pracovišť rodinu odrazovali od převzetí pacientky do domácího prostředí s tím, že doma péči absolutně nezvládnou. Rodina s tímto výrokem však nesouhlasila a po podepsání reversu byla nemocná propuštěna do domácího prostředí.

 

     Nemocná byla plně informována o svém zdravotním stavu a rodina též. Centrum DHP zajistilo do rodiny veškeré zdravotnické pomůcky vzhledem k naprosté imobilitě pacientky. V den propuštění do domácího prostředí navštívil nemocnou lékař a zdravotní sestra. Byl stanoven lékařsko- ošetřující plán. Zároveň byl kontaktován praktický lékař, který udával, že nezná dávky opiátů a jejich aplikaci. Lékař z týmu DHP vysvětloval a doporučoval léčbu bolesti PL tak, aby nemocná zbytečně netrpěla. Po opakovaných konzultacích s PL se týmu DHP podařilo zajistit veškeré potřebné léky ke zvládnutí terminálního  stadia  onkologického onemocnění.

 

    Na přání pacientky byla kromě paliativní péče poskytnuta i péče spirituální. Nemocnou navštívil duchovní.

 

     Pacientka po 12 dnech v domácí hospicové péči zemřela obklopena svou rodinou, bez fyzické bolesti a s důstojností člověka.

 

Načítání stránky