Podporují nás

Svědectví

Otevřít dveře hospice a požádat o službu pro svého blízkého, který je na konci života, znamená odvahu jít vstříc smrti, ale zároveň je vyjádřením silného pouta vzájemné lásky.

Nejinak tomu bylo v případě muže, který potřeboval pomoc pro svou těžce nemocnou ženu. V prvním rozhovoru jsme jasně nahlédli do širších souvislostí spojených s nevyléčitelnou nemocí. Vždy se snažíme pečlivě naslouchat a projevit sounáležitost. Ve světle této hluboké jednoty se otevírá cesta prožívání konce lidského života v solidaritě s druhými lidmi.

Je téměř vždy nutné dopravit do rodiny zdravotnické pomůcky, polohovací lůžko, antidekubitní matraci a jiné další potřebné věci. Převoz těžce nemocného člověka často 30 km bývá vyčerpávající. Nemocná žena, kterou si manžel po nutných úpravách doma ten den přivezl z nemocnice, byla slabá, neschopná sama chodit, plně závislá na ostatních. Nicméně vykazovala známky hlubokého vnitřního pokoje a naprosto otevřeně s námi o své dlouhé a těžké nemoci rozprávěla.

První pohlédnutí do očí umírajících nás vždy naplní pokorou a hlubokým vděkem za statečné boje, které se zákeřnou nemocí svádějí. Snažili jsme se u nemocné co nejdříve zvládnout silnou nádorovou bolest. Radost z toho, že je doma a patrná fyzická úleva, vykouzlily na její tváři překrásný úsměv.

Druhý den žena velmi pokojně odešla v kruhu bezpečné lásky svých nejbližších…Tak jako naši všichni umírající přátelé, kteří nebyli izolováni za bílou plentou v nemocnici, citlivě, ve spojení s druhými prošla branou smrti.

V tomto silném okamžiku odchodu našich nemocných, si více než kdy jindy uvědomujeme, že abychom mohli dobře žít i umřít, potřebujeme jeden druhého. Všichni jsme se narodili jako křehké bytosti a všichni jako křehké bytosti umíráme.

V této perspektivě je domácí hospicová péče trvalou výzvou pro dnešek, spojit naše síly pro ty, kteří sami za sebe již bojovat nemohou. Být solidární s našimi umírajícími znamená v praxi pořádnou odvahu a sílu. A v této odvaze nasadit se pro druhé, věřte nám, neztrácíme, ale stále mnoho darů pro život náš i našich blízkých a přátel dostáváme.

Za tým hospice Duha,

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.