Podporují nás

Vyjádření k návrhu zákona v Belgii

Brusel – Velká většina belgických poslanců schválila zákon, který povoluje eutanazii nezletilých. Bude možná u smrtelně nemocných dětí, které by jinak před smrtí trpěly. Na návrh lékařů a se souhlasem rodičů.

Zákon ještě musí podepsat král Philipp. Oficiálně se zatím nevyjádřil, belgická média ale očekávají, že novou legislativu potvrdí.

Už loni v prosinci hlasoval o právu dětí zemřít belgický Senát, i on přijal návrh výraznou většinou. Ve čtvrtek bylo 86 poslanců pro, 44 proti návrhu a dvanáct se zdrželo hlasování.

Eutanazii si budou moci zvolit jen ti dětští pacienti, jejichž smrt se čeká v krátké době (což v zákoně pro dospělé chybí). Rozhodnutí bude muset být potvrzeno kolegiem odborníků a rodiče budou muset prohlásit, že proti jejich názoru nic nenamítají.

Etický kodex české lékařské komory stanoví: Lékař u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči neodvratitelné a bezprostřední smrti však nemá být cílem lékařova jednání prodlužovat život za každou cenu. Euthanasie není přípustná.

Světová lékařská asociace silně povzbuzuje všechny Národní Lékařské Asociace a lékaře, aby se zdrželi od praktikování euthanasie, dokonce i když ji právo daného národa povoluje nebo ji za jistých podmínek dekriminalizuje.

V případě uzákonění euthanasie začneme u těžce nemocných vytvářet pocit, že jsou jen břemenem. Euthanasii nepovažujeme za možnost volby ve výjimečných případech, ale za znevážení lidského života.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.