Podporují nás

Současný stav paliativní péče u nás

V současné době podstupují navyléčitelně nemocní pacienti dlouhotrvající léčbu s cílem uzdravení, po níž následuje paliativní péče a nakonec pacient tráví krátkou dobu v domácí hospicové péči či v lůžkovém hospici.

Slovo „paliativní“ pochází z latinského slova pallium (plášť/pokrývka). Cílem palitivní péče je tedy „přikrýt“ bolest pacienta a další vysilující symptomy tak, aby se omezily nebo zcela „zakryly“ a nebyly už vidět. Péče není poskytována v závislosti na množství času, které jedinci zbývá k životu. Ačkoliv paliativní péče zahrnuje aktivní léčbu příznaků, jejím cílem není úplné vyléčení, ale spíše zlepšení kvality života pacienta a jeho rodiny. Přesto mohou být u pacienta aktivně léčeny příznaky nemoci ( např. chrirurgický zákrok, ozařování apod.) a zároveň mu může být poskytována paliativní péče.

Zdravotnický tým, jak jednotlivci, tak celý kolektiv, sehrává důležitou roli ve zlepšování péče v konečné fázi života.

I když člověk musí čelit zdrcující ztátě samostatnosti a nezávislosti, zachovává si stále svobodu volby, jak bude nahlížet na život a na hledání smyslu. Důstojnost tak zůstane zachována, i pokud člověk ztratí některé možnosti, které společnost považuje za užitečné.

Abychom mohli pokračovat v této službě, kdy některé chyby v systému nemůžeme odstranit, jsme vděčni za výsadu, že můžeme jít tuto cestu s našimi pacienty. Doufejme, že až přijde náš čas – a on přijde, jiní zase doprovodí nás!

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.