Podporují nás

Sociální poradna

Sociální poradna Centra domácí hospicové péče v Hořicích byla zaregistrována na KÚ v Hradci Králové k 1. 1. 2012.