Podporují nás

Slavnostní představení pobočky Domácího hospice Duha ve Vrchlabí 1.4.2016

Je tomu více než dva roky, co jsem byla poprvé přednášet problematiku paliativní péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici, a jeden rok, co jsem přijala pozvání Mgr. Petra Chlápka, faráře Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí, předat informace o domácí hospicové péči. Velmi silně jsem vnímala, že v tomto kraji se připravuje terén pro domácí hospic.
Každá myšlenka má však i dobu zrání. Už před více lety jsem pochopila, že mé cesty mají daleko vyšší záměr a celkem často odpovídají na skutečnost, že v daném regionu chybí dostupná domácí hospicová péče. Také vím, že oblast Krkonoš nám všem v Duze ležela dlouhodobě na srdci. Kontaktovaly nás opakovaně rodiny, kterým jsme nemohli vzhledem ke vzdálenosti nijak pomoci zajistit péči o své blízké.

Založit domácí hospic v poměrech malého města není však zcela jednoduché. Nicméně roste-li tato aktivita naprosto zdola, od lidí, je to dobrý základ. Ve Vrchlabí v evangelickém sboru, jsem měla tenkrát před rokem naprostou jistotu, že domácí hospic začíná klíčit.

Nechat růst myšlenku hospice, bych přirovnala k době porodní. Skupina lidí, která byla připravena k vykonávání domácí hospicové péče, mne krátce na to oslovila s přáním hledat cesty pro zajištění pomoci umírajícím v tomto kraji. Stejně jako v životě bylo nutné projít všemi etapami od růstu myšlenky k její vlastní realizaci.

Přirovnala bych tuto cestu jako neustálé putování do zaslíbené země. Nesmíme se ale nechat ovlivnit pouze velkým nadšením a silou ihned zdolat všechny překážky. Z nadšení přijde každodennost, hmotné starosti i nutná administrativa. Je třeba se adaptovat a vytvořit struktury, které přinesou růst tak, aby se stal pramenem života. Nejde o to být hrdiny, ale postavit se pravdivě ke všem okolnostem, které nás potkávají. Toto poznání pak přináší vděčnost za povolání k hospicové službě.

Hybnou silou a iniciátory domácího hospice ve Vrchlabí jsou MUDr. Jana Michlová, Lucie Kalenská, Mgr. Olga Banýrová, Alena Johnová, Mgr. Petr Chlápek, Jana Janhubová, Kristina Herková a P. Jiří Šlégr.

Vhodný prostor jsme našli na katolické faře, který se začal záhy adaptovat na kontaktní pracoviště domácího hospice Duha Vrchlabí. Byl to ale také čas hledání, navazování hlubších vztahů a poznávání, kdy se rodil společný duch.
Pomáhat umírajícím dobře odejít však představuje jistou způsobilost. Je nutné se umět vypořádat především se strachem, který nemocný a jeho blízcí prožívají, je třeba umět rozšifrovat poselství, které si přeje umírající sdělit svým drahým i nám, kteří v péči pomáháme.

V Duze máme svou vlastní terapii jak se vypořádat s dalším a dalším doprovázením. Jsou to především kvalitní osobní vztahy, služba a opravdový duchovní život. To všechno dohromady je dynamické a potřebné k pocitu bezpečí a klidu, to vše dohromady se stává nezbytnou energií a silou. Vždyť každé lidské srdce žízní po štěstí, po věčnosti, po lásce.

Radujeme se proto společně s Vámi všemi, že domácí hospicová péče v našem kraji se vyznačuje přes všechny obtíže jistou stabilitou a dokonce se rozšiřuje i do dalšího regionu východních Čech.

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat dne 1.4.2016 od 16 hodin do Divadelního klubu ve Vrchlabí, kde Vás seznámíme s našimi plány na otevření pobočky Domácího hospice Duha ve Vrchlabí.

Zároveň přejeme celému vrchlabskému týmu skutečnou radost z této služby, pevné zdraví, dobré osobní vztahy a k tomu všemu hojné Boží požehnání.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.