Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadační fond Atýsek Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Slavnostní představení pobočky Domácího hospice Duha ve Vrchlabí 1.4.2016

Je tomu více než dva roky, co jsem byla poprvé přednášet problematiku paliativní péče v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici, a jeden rok, co jsem přijala pozvání Mgr. Petra Chlápka, faráře Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí, předat informace o domácí hospicové péči. Velmi silně jsem vnímala, že v tomto kraji se připravuje terén pro domácí hospic.
Každá myšlenka má však i dobu zrání. Už před více lety jsem pochopila, že mé cesty mají daleko vyšší záměr a celkem často odpovídají na skutečnost, že v daném regionu chybí dostupná domácí hospicová péče. Také vím, že oblast Krkonoš nám všem v Duze ležela dlouhodobě na srdci. Kontaktovaly nás opakovaně rodiny, kterým jsme nemohli vzhledem ke vzdálenosti nijak pomoci zajistit péči o své blízké.

Založit domácí hospic v poměrech malého města není však zcela jednoduché. Nicméně roste-li tato aktivita naprosto zdola, od lidí, je to dobrý základ. Ve Vrchlabí v evangelickém sboru, jsem měla tenkrát před rokem naprostou jistotu, že domácí hospic začíná klíčit.

Nechat růst myšlenku hospice, bych přirovnala k době porodní. Skupina lidí, která byla připravena k vykonávání domácí hospicové péče, mne krátce na to oslovila s přáním hledat cesty pro zajištění pomoci umírajícím v tomto kraji. Stejně jako v životě bylo nutné projít všemi etapami od růstu myšlenky k její vlastní realizaci.

Přirovnala bych tuto cestu jako neustálé putování do zaslíbené země. Nesmíme se ale nechat ovlivnit pouze velkým nadšením a silou ihned zdolat všechny překážky. Z nadšení přijde každodennost, hmotné starosti i nutná administrativa. Je třeba se adaptovat a vytvořit struktury, které přinesou růst tak, aby se stal pramenem života. Nejde o to být hrdiny, ale postavit se pravdivě ke všem okolnostem, které nás potkávají. Toto poznání pak přináší vděčnost za povolání k hospicové službě.

Hybnou silou a iniciátory domácího hospice ve Vrchlabí jsou MUDr. Jana Michlová, Lucie Kalenská, Mgr. Olga Banýrová, Alena Johnová, Mgr. Petr Chlápek, Jana Janhubová, Kristina Herková a P. Jiří Šlégr.

Vhodný prostor jsme našli na katolické faře, který se začal záhy adaptovat na kontaktní pracoviště domácího hospice Duha Vrchlabí. Byl to ale také čas hledání, navazování hlubších vztahů a poznávání, kdy se rodil společný duch.
Pomáhat umírajícím dobře odejít však představuje jistou způsobilost. Je nutné se umět vypořádat především se strachem, který nemocný a jeho blízcí prožívají, je třeba umět rozšifrovat poselství, které si přeje umírající sdělit svým drahým i nám, kteří v péči pomáháme.

V Duze máme svou vlastní terapii jak se vypořádat s dalším a dalším doprovázením. Jsou to především kvalitní osobní vztahy, služba a opravdový duchovní život. To všechno dohromady je dynamické a potřebné k pocitu bezpečí a klidu, to vše dohromady se stává nezbytnou energií a silou. Vždyť každé lidské srdce žízní po štěstí, po věčnosti, po lásce.

Radujeme se proto společně s Vámi všemi, že domácí hospicová péče v našem kraji se vyznačuje přes všechny obtíže jistou stabilitou a dokonce se rozšiřuje i do dalšího regionu východních Čech.

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat dne 1.4.2016 od 16 hodin do Divadelního klubu ve Vrchlabí, kde Vás seznámíme s našimi plány na otevření pobočky Domácího hospice Duha ve Vrchlabí.

Zároveň přejeme celému vrchlabskému týmu skutečnou radost z této služby, pevné zdraví, dobré osobní vztahy a k tomu všemu hojné Boží požehnání.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.