Podporují nás

Skype konference

Drazí přátelé,

dnešní první Skype konference se zúčastnili zástupci domácích hospiců z Rychnova n/K, Třeboně, Telče, Lysé n/L, Břeclavi, Tišnova a Hořic. Protože nás na hospicové cestě potkávají radosti, ale i bolesti a víme, že není dobré postupovat individuálně, ale společně s ostatními, rozhodli jsme se využít vzhledem ke vzdálenosti dostupné komunikační prostředky.

Všichni pracujeme na nelehkém úkolu v naší společnosti. Snažíme se postavit hospicovou péči na úroveň ostatních zdravotnických oborů, zajistit její dostupnost a kvalitu, věnovat se trvalému rozvoji tohoto druhu péče a hledáme cesty s ostatními poskytovateli zdravotnické péče.

Sdílení, naslouchání, zájem o starosti druhých, je důležitý postoj v lidském srdci a zesiluje podstatu hospicové péče. Je potřebné se také osvobozovat od strachu a nebát se ve vhodném okamžiku ozvat a říci slovo. Prakticky všichni víme, že bez osobního nasazení, není možné domácí hospic zbudovat. Pokud jsme ale ochotni přinášet oběti z lásky k nemocným a umírajícím, pak se tu objeví jasná a pevná východiska pro účinné řešení problémů, se kterými se setkáváme.

Zkušenost nám ukazuje, že když se trvale snažíme v hospicovém hnutí o jednotu, jsme-li v kontaktu a pomáháme si, jsme silní a schopní skutečně nadále ctít a chránit život.

Za tým Domácího hospice Duha,

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.