Podporují nás

Setkání ve Vinoři

Drazí přátelé,

je pro mne velkou radostí poděkovat vám všem, kteří jste se zúčastnili setkání přátel domácích hospiců, které se uskutečnilo v Praze Vinoři ve dnech 1.5.- 3.5. 2015. Zvláštní poděkování patří vzácným hostům, panu kardinálovi M. Vlkovi, panu biskupovi F. Štojdlovi z Církve československé husitské v Plzni, MUDr. Marii Svatošové a paní Janě Macekové z paliativní jednotky z Vídně.

Tento náš společný víkend znamenal určité zastavení, zbilancování a načerpání nových sil.

Hospicová péče by měla směřovat k jednotě, jako k nutnému základu. K zajištění tohoto druhu služby potřebujeme zdravé pracovní prostředí, kde nasloucháme jeden druhému s upřímnou opravdovostí.

Společenství domácích hospiců je věrných obrazem osob, které ho tvoří. V této službě cítíme často silné tlaky osobní a společenské, proto je nutné se zastavit, povzbudit, zorientovat a respektovat odlišnosti, které se v týmech nacházejí.

Děkujeme za výměnu tolika zkušeností, které jsou neomylným znamením, že velké věci vyrůstají z úzkého propojení a spolupráce náš všech. Tento partnerský dialog se stal důležitým signálem, který, jak věříme, se stane tradicí v setkávání domácích hospiců.

A proto se těšíme příští rok ve stejném termínu na shledanou.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.