Podporují nás

Setkání s panem biskupem Kajnekem

Náš hospicový tým strávil příjemný podvečer s Mons. Josefem Kajnekem, pomocným biskupem královéhradeckým. Pan biskup v minulosti navštívil několikrát náš hospic i některé z našich pacientů. Díky němu byl rovněž pořízen náš první hospicový automobil, kterým cestujeme za našimi pacienty.

Chvíle setkání byla o to vzácnější, že pan biskup slavil narozeniny, kterému tímto přejeme ještě jednou vše nejlepší a pevné zdraví!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

J. Ex. Mons. Josef Kajnek – Na kněze byl vysvěcen po studiu na litoměřické bohoslovecké fakultě 26. června 1976 v Praze. Po vysvěcení byl farním vikářem v České Třebové, pak administrátorem v Písečné a v Ústí nad Orlicí. Tam mu byl také za tzv. maření státního dozoru nad církvemi odňat v roce 1984 státní souhlas a navíc byl odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody. Po nuceném civilním zaměstnání u Státních lesů a v Metrostavu se vrátil do kněžské služby jako administrátor v Chomuticích u Hořic, Lázních Bělohradu a v Pardubicích.
V roce 1991 jej biskup Karel Otčenášek povolal ke službě generálního vikáře, kterou vykonával až do roku 1998. 12. prosince 1992 přijal biskupské svěcení a současně byl ustanoven pomocným biskupem. Za biskupské heslo si zvolil větu „In humilitatae servire“ (česky „v pokoře sloužit“).

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.