Podporují nás

Setkání Duhy a jejich přátel z domácích hospiců

Setkání Duhy a jejich přátel z domácích hospiců se uskuteční v Praze Vinoři dne 1.5.-3.5. 2015. Cílem tohoto neformálního setkání je vzájemné povzbuzení v hospicové službě, sdílení zkušeností a odpočinek.

Zakládání domácích hospiců se rodí v počátečním silném nadšení. Zakladatelé ale musí být vnímaví ke všem skutečnostem, zvlášť k bojům, které je na této cestě potkávají. Lidé, kteří přicházejí do těchto nově vznikajících společenství, budují jednotu, učí se žít v nejistotě, ale zároveň cítí, že se nesmí vzdát ideálu, ke kterému byli povoláni. Když se od tohoto hlediska v pozdější době odkloní, může to znamenat regres, neboť to podstatné se rozdrobí.

V samém zrodu těchto malých komunit, které si daly za cíl dostupnost paliativní a hospicové péče, je uložen prorocký element, který je odpovědí na určitý nedostatek kvalitní péče o umírající pacienty v ČR. Jestliže si domácí hospice i v dobách zvlášť těžkých a složitých udrží prostředí, kde se žijí kvalitní mezilidské vztahy, pochopení, kde se nesou břemena jedni druhých a je ochota k oběti, pak se tu objeví jasné východisko pro řešení celé řady problémů, které se při zajištění hospicové služby vyskytují.

Setkání se zúčastní společenství z několika domácích hospiců z ČR. Pozvání mezi nás také přijal J.E. kardinál Miloslav Vlk, MUDr. Marie Svatošová a biskup plzeňské diecéze CČSH Mgr. Filip Štojdl.

Společenství domácích hospiců jsou velmi různorodá, mají svůj ráz a styl, nicméně cítí, že je pojí jeden duch, a proto se vyznačují potřebou setkávání a komunikování mezi sebou. Věříme, že toto setkání, na které se všichni skutečně těšíme, nám všem přinese potřebné povzbuzení a radost.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.