Podporují nás

Setkání domácích hospiců 2017

Když se kardinál Vlk začal zajímat o problematiku domácí hospicové péče v ČR, podotkl něco ve smyslu, že tyto hospice jsou osamělé ostrůvky. Malá místa uprostřed společnosti, která se snaží prosadit, aby onkologicky nemocní nebyli považováni za použité zboží, ale za plnohodnotnou lidskou bytost, která chce – nemoci navzdory – žít plnohodnotný život. A že by bylo dobré, kdyby se tyto ostrůvky mohly setkávat. Inicioval tak vůbec první setkání domácích hospiců, které se uskutečnilo v Domácím hospici Duha. Všichni zúčastnění vyjádřili touhu v tomto směru pokračovat, a tak se ze Setkání domácích hospiců stala živá tradice, která pokračovala v Praze-Vinoři. Ročník 2017 se konal v Orlických horách, na Diecézním centru mládeže Vesmír.

Účelem tohoto setkání nebylo nikdy uspořádat další konferenci o hospicové péči. Účelem bylo prožít víkend ve společenství lidí se stejným pohledem na svět. Účelem bylo vytvořit prostor pro sdílení a hledání řešení problémů, které bychom na konferenci třeba nikdy nepronesli. Účelem bylo mít možnost odpočinout si v poklidném prostředí a vzájemně se lépe poznat. Nejen kvůli navazování nových přátelství, ale abychom snad i lépe pochopili sami sebe v naší službě umírajícím. Protože celé setkání nemělo být současně pouze jakousi dovolenou nebo možností volného popovídání. Ústředním tématem zůstávala hospicová péče a vše, co je s ní spojené.

Páteční večer byl zahájen mší svatou za celé setkání i hospicovou péči, kterou sloužil P. Tomáš Hoffman. Po večeři následovalo první společné posezení, kde P. Tomáš řekl něco o místě, kde se všichni nacházeli. Po tomto úvodním slově se členové setkání v krátkosti představovali.

Když nadešlo sobotní ráno, nebránilo tak už nic tomu, aby se všichni mohli sejít u neformálního sdílení toho, co se děje v jednotlivých hospicích, co se tam koná a jaké tam jsou problémy nebo naopak úspěchy. Ještě předtím však dostal opět prostor P. Tomáš, aby k setkání přispěl duchovním slovem. Protože tento kněz sloužil kdysi jako vojenský kaplan v Iráku, kde byl stále v ohrožení života, bylo toto slovo obzvláště cenným příspěvkem. Vždyť o čem jiném je hospicová péče, než o tom, jak si vážit života a jak chápat jeho vzácnost a hloubku. O tom, jak dokázat žít přítomným okamžikem, když vím, že budoucnost se mne už nemusí týkat?

Samotné sdílení bylo tentokrát zvláště obohaceno o mezinárodní stupeň. Dorazili totiž členové hospicových týmů ze Slovenska, a tak mohli všichni srovnávat, v čem je Slovensko oproti ČR kupředu a naopak. A co nás tolik spojuje. Jednání se nakonec protáhlo, že musel být posunut čas oběda. Po obědě se řešily věci ještě v kuloárech, vyměňovaly se informační materiály a někdo vyrazil ven za sportem. Poté následovalo jednání v tematických skupinách, které mohli účastníci navštěvovat dle svého zájmu a uvážení. Skupiny byly tentokrát na témata: Zdravotní, Sociální, Duchovní, Fundraising, Zdravotní pomůcky, Právo a legislativa, Vedení hospicového týmu. Výstupů z nich vzešlo velice mnoho a jistě se stanou základem pro další spolupráci a společné akce jednotlivých domácích hospiců.

Začátek sobotního večera byl věnován vzpomínkám na kardinála Miloslava Vlka, iniciátora všech těch vzácných společných okamžiků, ale i podporovatele hospicové péče, který pro nemocné udělal nedocenitelně mnoho. Jeho skutky teprve nyní vyplouvají doopravdy na povrch, protože cílem pana kardinála bylo vždy jen samotné dílo, nikoli osobní publicita. Prezentaci s fotkami doplnily osobní vzpomínky zúčastněných a všechny tak prostoupila dojemná atmosféra. Zbytek večera byl již čistě neformální, s jídlem, pitím, hudbou i zpěvem – dle chuti.

Týmy domácích hospiců se ještě poté sešly v neděli ráno u snídaně a na mši svaté v Deštné v Orlických horách. Z této křižovatky pak již většina cestovala do svých domovů, s vědomím, že hospicová péče zůstává službou a s pozitivní myšlenkou na další Setkání domácích hospiců.

Tým Domácího hospice Duha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zápis účastníků

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odpočinkové místo „U slunce“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

první setkání před páteční večeří

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

účastníci přijíždějí celý večer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

představování jednotlivých účastníků

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

volné chvíle u ping pongu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

z večerních kuloárů

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

sobotní snídaně

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Duchovní slovo P. Tomáše

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

odpolední sport

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fundraisingová skupina

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zdravotnická skupina

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skupina vedení týmu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Duchovní skupina

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odpolední přednáška psychologa PhDr. Jaroslava Šturmy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

večerní mše svatá v Kostele sv. Matouše

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kostel sloužil původně německým obyvatelům a po II. světové válce byl poničen a dlouhá desetiletí ponechán svému osudu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od devadesátých let probíhá renovace kostela a slouží Diecéznímu centru mládeže Vesmír.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední společné foto v sobotu večer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kostel sv. Matouše

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sobotní neformální večer

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kostel v Deštné v Orlických horách

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.