Podporují nás

S uzákoněním eutanázie v ČR nesouhlasíme

Hospicová služba je velmi důležitá a potřebná ve společnosti, kde smrt je stále tabuizované téma. Mimořádný zájem o uzákonění eutanázie v ČR, nás ještě více pobízí k ochraně života v jeho přirozeném konci.

Na konferenci ČLK jsme byli seznámeni se sebevražedným přístrojem Sarco, v němž může každý člověk nad 50 let ukončit v Holandsku svůj život. Nedávno se také tento přístroj prezentoval v Itálii na veletrhu. Na základě svobodného rozhodnutí do něj ulehne člověk a stiskem ruky uvolní kapsli s dusíkem. Takovou smrt v sarkofágu, kde hraje hudba, je výhled skrze poklop ven, považují někteří lidé dokonce „za euforickou“. Úvahy a diskuse na téma eutanázie budou jistě pokračovat. O to více je důležité uplatňování principů hospicové a paliativní péče a jejich rozvoj do celé společnosti. Zkušenost hospicové péče u lůžek umírajících lidí nám ukazuje, že naši nemocní touží žít dobrou kvalitu života, přejí si odejít v důvěrném prostředí svých rodin, s kvalitně ošetřenou fyzickou bolestí a s nadějí, že smrtí život nekončí. Věříme, že náš stát, který chrání lidský život, bude i nadále v jeho ochraně pokračovat.

Domácí hospic Duha uzákonění eutanázie v ČR zcela odmítá.

Jana Sieberová

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.