20. 03. 2020, 13:17

Roušky pro hospic

Pandemie koronaviru přinesla mnoho lidského neštěstí, ale také i vlnu lidské solidarity. Poučila nás, že máme mezi sebou báječné sousedy, kteří bez výzev nezištně pomáhají. Během několika dní se nám v hospici sešlo množství ručně dělaných ústních roušek. Rádi bychom proto touto cestou ze srdce poděkovali: Marii a Kateřině Šaršonovým, Janě Horáčkové, Adéle Kosové a její babičce.

Naše služba onkologickým pacientům pokračuje a je nutné, abychom chránili před nákazou je i pečující rodiny. Velmi si vážíme této pomoci!

Načítání stránky