Podporují nás

Role duchovní péče o umírající v 21. století

Program mezinárodní konference, pořádané 12. 10. 2017 Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče.

1. Blok odborných přednášek zaměřených na řešení problému a zkušenosti z praxe.

Přednášející a témata:

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (Akademie věd, Praha), Věda, víra a nevyléčitelně nemocní

Doc. Mgr. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (rektor Jihočeské univerzity), Hodnota lidského života v jeho závěru,

aneb apologie proti eutanatikům

P. Mgr. Bogdan Stępień, OSPPE: Duchovní péče o nemocné bez víry

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, aneb strach z nemoci a umírání

Doc. PhDr. Mgr. Patrícia Dobríková, PhD. et Ph.D., PhDr. Zlatica Dorková, PhD.: Existenciálne súvislosti v starostlivosti

o ťažko chorých a zomierajúcich pacientov

PhDr. et Mgr. Robert Huneš: Neobyčejné příběhy obyčejných pacientů

Jana Sieberová : V okamžiku smrti potřebujeme blízkost druhého člověka

Pořadí přednášek bude upřesněno podle aktuálních časových možností přednášejících.

2. Moderovaná diskuse s přednášejícími – moderátoři: PhDr. Robert Huneš a MUDr. Marie Svatošová

K dispozici budou odborné materiály, informační a propagační materiály APHPP. Soubor přednášek bude zahrnut do sborníku
a zaslán účastníkům konference. Součástí konference je občerstvení v přilehlých prostorách konferenčního sálu.

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.