04. 10. 2009, 20:52

Říjnový večer v chrámu Narození Panny Marie

      Vážení přátelé,     ceníme si, že jsme společně  s Vámi mohli prožít chvíli pokojného rozjímání v chrámu Narození Panny Marie v Hořicích. Při Česko - slovenském koncertu jsme se přátelsky sešli  i přes politické, stranické a názorové hranice.      Hudba je nutnou protiváhou moderního uspěchaného života a  v ní jako by se spěch světa zastavil. Snad proto, že je nejhmotnějším projevem lidského ducha, výhradní mluvou citu.      Je citem vyvolaná a zpětně na cit působí. Je čistá a tajemná. Dokáže nás utěšit, přeměnit, činí nás lepšími a ovlivňuje naše počínání. Naléhá jít za pravdou, přátelstvím, láskou, dobrotou a spravedlností.      Moc si přeji, aby Vám hudba včerejšího večera přinesla radost a smír ve zmateném světě, ve kterém žijeme a jehož hodnoty jsou ještě často převrácené, a také inspiraci k práci, ale aby Vám přinesla i více pochopení pravých hodnot.       Moc si přeji, aby tento koncert byl správným vzkazem a poselstvím  Vám všem.                                                                                    Jana Sieberová
Načítání stránky