12. 09. 2009, 22:24

Ředitelka Domova pro seniory v Hořicích nabídla o.s.Duha pomoc

      Sociální služby města Hořice zastoupené ředitelkou Mgr. Zorkou Mullerovou nabídly pomoc o.s. Duha. V pátek dne 11.9. se sešla za o.s. Duha Jana Sieberová s  ředitelkou  Mgr. Mullerovou. Sdružení byl nabídnut kancelářský nábytek. Děkujeme srdečně a jsme rádi, že obě instituce navázaly vstřícné vztahy, které jistě pomůžou ke zkvalitnění zdravotnické péče v Hořicích a okolí.
Načítání stránky