Podporují nás

PRŮLOM ZAKOTVENÍ HOSPICOVÉ PÉČE DO ČESKÝCH NOREM

 V pátek 6. 1. 2017 se sešli zástupci Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče s nejvyššími představiteli rezortu ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík se na přání prezidenta Miloše Zemana rozhodl na tuto problematiku zaměřit a pozval si zástupce těchto organizací v čele s prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče Robertem Hunešem.

      Společně jednali o způsobu zakotvení hospicové péče do českých norem. Schůzka dopadla nad očekávání všech přítomných účastníků. Bylo domluveno, že bude stanovena jasná definice, co vlastně hospicová péče je, kdo, jak, kde a v jaké kvalitě a rozsahu ji má poskytovat. Změny stávající legislativy chce ministr předložit Sněmovně ke schválení v co nejkratším možném termínu, aby se tyto stihly ještě do podzimních voleb. Nyní je důležité řešit přesnou definici, co vlastně hospicová a paliativní péče obnáší a jakým způsobem budou placeny. Hospicovou péči by měla v legislativě lépe zakotvit také novela zákona o sociálních službách, která je nyní v připomínkovém řízení.

Členové Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče na ministerstvu předložili:

·        Návrhy registračních listů zdravotních výkonů pro domácí hospicovou péči

·        Teze k Zákonu o hospicové péči vč. Přílohy

·        Popis současné situace v hospicové péči

·        Vize a cíle APHPP

·        Standardy APHPP

 Podle předsedy Asociace Roberta Huneše je potřeba, aby byla plošně zajistěna domácí hospicová péče na každý okres, tzn. cca 80 až 90 týmů v ČR. K dnešnímu dni funguje pouze ve velkých městech a bohužel ani není hrazena ze zdravotního pojištění.

FOTO

Ministr Miloslav Ludvík se proto setkal ve čtvrtek 5. 1. 2017 s prezidentem Milošem Zemanem, který dlouhodobě zakládání hospiců podporuje a rád by tuto péči uzákonil v našem právním systému.

Z dohody jasně vyplynula podpora Ministerstva zdravotnictví, bude tak připravena novela zákona 372/2011 o zdravotních službách, kde bude zahrnuta definice hospicové a paliativní péče a její způsob financování. V současné době se bude pracovat i na větší provázanosti nemocničních zařízení a hospiců, včetně těch mobilních. Zároveň se na ministerstvu bude připravovat jeden rámcový zákon, který problematiku a zásah do sociální péče pokryje.

Je nasnadě, že se blýská na lepší časy a tomu dík.

V. Schrenková,

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.