06. 09. 2009, 23:05

Projekt rodinných pokojů jako alternativa lůžkového hospice

Centrum domácí hospicové péče s půjčovnou pomůcek a rodinnými pokoji

 Hořice 2009

 Cíl projektu:  Vybudování kontaktního místa domácí hospicové péče, půjčovny zdravotnických pomůcek a rodinných pokojů  Východiska projektu:  Nedostatečná síť lůžkových hospiců v ČR. Potřeba paliativní léčby nádorových onemocnění narůstá. Stavba lůžkového hospice je v současné době nereálná. Nabízíme alternativu vhodnou pro města s menším počtem obyvatel příliš vzdálených od nejbližšího lůžkového hospice / např. Hořice 9 000 obyvatel, vzdálenost 80 km do nejbližšího hospice /.  Popis projektu:  Upřednostňujeme domácí hospicovou péči, která v praxi znamená, že nemocný zůstává ve svém rodinném prostředí. Je mu poskytována naprosto stejná péče včetně vybavení zdravotnickými pomůckami jako v hospici lůžkovém. Rodinné pokoje by tvořily náhradu tehdy, kdy rodina není schopna ani s pomocí mobilního hospicového týmu zajistit péči o svého umírajícího blízkého, popř. byt nemocného je k této péči nevhodný. Rodinný pokoj nebude na rozdíl od domácí hospicové péče zdravotnickým zařízením, ale přechodným bydlištěm / náhradním bytem / nemocného, kde je mu za účasti rodiny a dobrovolníků hospicovým týmem poskytnuta stejná péče jako v domácím prostředí. Tento projekt lze následně aplikovat v celé ČR.  Financování:  V současné době sdružení disponuje minimálními prostředky získanými od drobných dárců. Odeslali jsme žádosti na nadace a granty na vybavení půjčovny pomůcek. Na částečnou úhradu  provozu domácí hospicové péče se pokusíme uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami.  Náklady na vybudování rodinných pokojů s nutnou rekonstrukcí budovy odhadujeme na 15 mil. Kč.   Předkladatel projektu:  Hospicové občanské sdružení Duha ČSA 1815, 508 01 Hořice IČO 26561433  Kontakty: tel. 773 652 844                    e-mail: hospic-horice@seznam.cz                     web: www.hospic-horice.cz    
Načítání stránky