Podporují nás

Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D. o našem sdružení

Věc: Vyjádření k projektu „Domácí hospic“

      Hospicové občanské sdružení Duha, IČ 26561433, sídlem ČSA 1815, 508 01 Hořice předkládá projekt pod názvem „Centrum domácí hospicové péče“, který chce realizovat v prostorách pavilonu v areálu Městské nemocnice v Hořicích. Cílem projektu je vytvoření funkčního modelu domácí hospicové péče, který v regionu zcela chybí a který by doplňoval nedostatečnou síť lůžkových hospiců v regionu a zajistil tak dostupnost kvalitní hospicové péče v regionu Královéhradeckého kraje. Předložená koncepce v sobě zahrnuje jednotlivé složky zdravotně/sociální péče na úrovni spolupráce lůžkové a ambulantní zdravotní péče.      Z mého pohledu jde o pilotní projekt, který je svým zaměřením a obsahem ojedinělý v naší republice. Výsledky, které budou v rámci tohoto projektu získány určitě prohloubí zkušenosti v uvedené oblasti zdravotní péče. Navíc tento projekt plně respektuje koncepci, kterou předkládá naše pracoviště v rámci organizace paliativní onkologické péče v regionu Královéhradeckého kraje. Kombinace domácí péče/hospicové péče a ambulantní paliativní onkologické péče vyjadřuje optimální propojení zdravotní péče, které umožňuje kvalitativně a kvantitativně zvládnout velice náročnou oblast poskytování zdravotní péče. Navíc takto koncipovaná paliativní onkologická péče bude představovat především benefit pro nemocné a také „benefit cost“ pro nemocné a poskytovatele výše uvedené péče.

      Předložený projekt po dopracování po stránce formální / materiální a ekonomická kalkulace / doporučuji podpořit.

                                                                                      Prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.

                                                                                       zástupce přednosty kliniky

                                                                                       Koordinátor projektu paliativní onkologické péče ve FN

                                                                                       Klinika onkologie a radioterapie

                                                                                        Hradec Králové

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.