Podporují nás

Prezentace domácí hospicové péče v Hořicích na Konferenci Společnosti radiační onkologie

      Jana Sieberová, která se Konference radiační onkologie v Hradci Králové zúčastnila za Hospicové občanské sdružení Duha, popsala součastný stav péče o pacienty v terminálním stadiu v domácím prostředí v Královéhradeckém kraji.        Jako tristní situaci popsala tu skutečnost, že většina praktických lékařů nevlastní speciální žádanky na psaní opiátů. Tím pádem se těžce nemocný člověk po propuštění z onkologie, kdy je vyčerpána aktivní léčba,  dostává velice brzy do krutých fyzických bolestí. Ty pak vedou k naprosto zbytečnému utrpení nemocných a  jejich blízkých.

      Dále zdůraznila, že  vzhledem k nárůstu onkologických onemocněních  je nutná podpora všech forem hospicové péče, která by však měla jasně vycházet ze zdravotnického systému. Též uvedla, že to není úkol jen pro zdravotníky, ale že  hospicové  téma – je téma celospolečenské.

      Východní Čechy mají 30 hospicových lůžek  v Červeném Kostelci a asi 600 lůžek LDN. LDN, kde stále nacházíme dost pacientů v terminálním stadiu onkologického onemocnění, však hospicovou paliativní péči neposkytují. Z tohoto nelichotivého stavu se dá usuzovat, že hospicová péče by se měla ještě více rozvinout.

       Sdružení Duha v Hořicích, které se snaží doplnit domácí hospicovou péčí chybějící službu nejenom v tomto regionu, si nesmírně váží podpory celé Kliniky onkologie a radioterapie FN v Hradci Králové, v čele s prof. MUDr. Jiřím Peterou, Ph.D., který je členem o.s. Duha, a paní Bc. Dagmar Švecové, která je vrchní sestra  kliniky.

       Velké poděkování patří MUDr. Karlu Kuldovi z Kliniky anesteziologie a resuscitace FN v Hradci Králové, který je též členem o.s. Duha a zajišťuje paliativní péči. Bez spolupráce těchto lékařů by domácí hospicová péče v tomto regionu nebyla vůbec možná.

      Vážíme si možnosti  sdělení našich zkušeností na konferenci a za vyslechnutí všech velice podnětných příspěvků děkujeme !

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.