Podporují nás

Překážky v poskytování kvalitní paliativní péče

Existuje celá řada překážek, které stále brání v poskytování kvalitní paliativní péče pacientům v konečné fázi života. Nejčastější a nám velmi dobře známe jsou:

1. Účel hospiců lůžkových a mobilních bývá stále často špatně pochopen.

2. Nedostatečné zaškolení zdravotnického personálu, obzvlášť pak při tišení bolesti a tlumení dalších příznaků.

3. V nemocnicích se často zaměřují na tělesné oblasti péče, opomíjí se potřeby psychické, sociální, duševní a duchovní.

4. Mnoho zdravotnických pracovníků neumí vhodným způsobem podávat pacientům špatné zprávy a prognózy.

5. Chybějí vzrory v péči o pacienty v konečné fázi života nejen pro současný personál, ale i pro studenty připravující se na nejrůznější úlohy ve zdravotnictví.

6. Přístup ke službám hospice a paliativní péče je opožděn, a to proto, že je jejich účel špatně pochopen a také se často neví, kdy je na místě navrhnout a přejít na péči paliativní.

7. Následkem tohoto zpoždění nemohou pacienti a jejich rodiny využít výhod služeb hospice a paliativní péče.

8. Špatná dostupnost kontrolovaných léčiv – opiátů, způsobují obavu z předepisování léků na tlumení bolesti a dalších příznaků.

9. Stále není zajištěna dostupnost paliativní péče.

10. Popíríní smrti znemožní mnohým přístup k paliativní péči.

Domácí hospicová péče zahrnuje systém služeb, který poskytuje pacientům s očekávanou omezenou délkou života, kteří potřebují souhrnou bio-medicínsko, psycho-sociální a duchovní podporu v době, kdy vstupují do konečného stádia své nemoci. Pomáhá pacientům během procesu umírání a pozůstalým členům rodiny v době, kdy umírá jejich blízká osoba a dále jim  pomáhá se s touto ztrátou vyrovnat. Zajišťuje komplexní léčebné a podpůrné služby v nejrůznějších situacích a podporuje myšlenku, že smrt je součástí normálního životního cyklu.

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.