Podporují nás

Překážky v dostupnosti paliativní péče

     Paliativní neboli útěšná medicína je aktivní péče pro nemocné v pokročilém nebo konečném stadiu většinou onkologického onemocnění, jejímž cílem je zmírnění bolesti fyzické a duševní, při maximálním zachování lidské důstojnosti. Též poskytuje podporu rodinným příslušníkům.

    Nejčastějším projevem pokročilého onkologického onemocnění je bolest, nevolnost, zvracení, zácpa, dušnost, slabost, vyčerpání, nespavost, zmatenost, úzkost. Na všechny tyto symptomy je dostupná a účinná farmakoterapie. Viz Vorlíček, Adam, Pospíšilová – Paliativní medicína, nakladatelství Grada, Klinická onkologie Josefa Kouteckého, Hospice a umění doprovázet od MUDr. Marie Svatošové.

  Co tedy brání tomu, aby se paliativní péče dostala k co největšímu spektru pacientů? Proč jsou paliativní formy péče zahajovány pozdě? Proč bývají rodiny rozčarovány tím, že paliativní péče, která je dostupná ve vyspělých evropských státech, je v ČR pouze pro malé procento pacientů? Proč stále velká část nemocných trpí krutou fyzickou bolestí?

 V praxi narážíme na stále stejný problém- podávání opiátů v domácím prostředí, hrubá neznalost forem a jejich dávkování. Lékaři často nevlastní speciální žádanky na předepisování opiátů a pacienta pro bolest odesílají zpět do nemocnice. Dalším velkým problémem je naprosto nedostatečná medicínská mezioborová spolupráce.

  Při propuštění pacienta z nemocnice často není nastavená léčba bolesti. Při prvním náporu kruté bolesti přivolává rodina RLP a nemocný, který prožíval psychické utrpení z odloučení od blízkých osob při dlouhé onkologické léčbě, se ocitá znovu v nemocnici. 

    Pokud nemocný již užívá náplasťový opioid, vždy je nutné podávat stimulační laxantiva – lactulosu sirup, glycerinový čípek, čaj z listu seny, aby se zabránilo úporné zácpě, která může znamenat značný diskomfort nemocného.  Se všemi symptomy a s jejich následným řešením má být pacient obeznámen. Již dopředu lze mít připravená farmaka ke zvládnutí všech těchto obtíží!

   Pokud si tedy pacient přeje poskytování paliativní péče v domácím prostředí, musí být pravdivě seznámen se svým zdravotním stavem. Rodina musí souhlasit s podílením se na domácí péči, alespoň jeden člen musí být připraven převzít odpovědnost za kontinuální péči. Propouštějící lékař by měl dopředu doporučit agenturu poskytující specialisovanou paliativní péči. Společně s pacientem a s jeho rodinou je třeba plánovat domácí paliativní péči. 

   Základem paliativní péče je průběžné hodnocení a léčba bolesti a ostatních tělesných symptomů. Bolest a další symptomy zvládá paliativní tým s nejnovějšími poznatky současné medicíny.

   Specialisovaná domácí paliativní péče není v českém zdravotnickém systému stále přítomna. 8 mobilních týmů v ČR se potýká se se stejnými problémy jako je nefinancování ze stran zdravotních pojišťoven, neexistuje vazba na ambulance paliativní medicíny, chybí mezioborová medicínská spolupráce. Na tyto jasné vady zdravotnického sytému doplácí těžce nemocný člověk.

   Špatná kvalita péče o umírající je jednoznačně skrytý a zamlčovaný problém, který by se měl neprodleně začít řešit!

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.