Podporují nás

Překážky kvalitní péče na konci života

Existuje celá řada překážek kvalitní péče na konci života. Některé z nejběžnějších překážek zahrnují:

Nerealistický odhad možností medicíny může vést k neúčinné péči a použití neadekvátních a agresivních metod léčby, které mohou process umírání prodloužit a přispět k tělesnému a citovému strádání (Glare et al., 2003).

Nedostačující trénink zdravotního personálu, obzvlášť co se týče kontroly bolesti a dalších symptomů.                                                                                

Zaměření pouze na tělesné aspekty péče a chybějící ohodnocení psychických, sociálních a duchovních potřeb.

Mnoho pracovníků ve zdravotnictví má problém s komunikací špatných zpráv a prognóz.

Chybějící vzory v péči o pacienty na konci života nejen pro současný personál, ale i pro studenty připravující se na nejrůznější úlohy ve zdravotnictví.

Hospice a paliativní péče jsou špatně pochopeny.

Opožděný přístup ke službám hospice a paliativní péče z důvodu jejich špatného pochopení a nejistoty v otázce, kdy je namístě konzultovat nebo převést péči na paliativní péči.

Následkem tohoto zpoždění pacienti a jejich rodiny nemohou plně využít výhod služeb hospice a paliativní péče.

Předpisy a nařízení mnohdy ztěžují dobrou péči na konci života (například omezující návštěvní hodiny a neadekvátní zásady pro zacházení s bolestí a dalšími symptomy).

Omezený přístup ke kontrolovaným látkám a jejich regulace způsobily obavu z předepisování a zacházení s léky na úlevu bolesti a dalších symptomů

Záležitosti dostupnosti péče.                   

Popírání smrti mnohým znemožní přístup k paliativní péči.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.