Podporují nás

Přednáška v Kostelci n/O

Včera se uskutečnila přednáška Jany Sieberové v Kostelci n/O, ve které informovala širokou veřejnost o důvodech založení Domácího hospice Duha v Hořicích.  Cílem přednášky bylo šíření osvěty paliativní péče. Také se veřejnosti představil Domácí hospic Setkání z Rychnova n/K.

Paliativní péče představuje aktivní celkovou péči o pacienta, jehož onemocnění nereaguje na aktivní léčbu. Zásadně důležité je mírnění bolesti a dalších příznaků, sociálních, psychologických a duchovních problémů. Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a smrt považuje za normální proces, smrt neurychluje, ani neoddaluje. Usiluje o zachování maximální možné kvality života až do smrti.

Většina pacientů si přeje, aby péče o ně probíhala v jejich vlastních domovech  a to až do okamžiku smrti. Navzdory této skutečnosti umírá v ČR většina pacientů v nemocnici nebo v zařízení dlouhodobé péče. Tato skutečnost však souvisí s přítomností silné sítě lůžkové, domácí a ambulantní paliativní péče.

Počet pacientů s nádorovým onemocněním se neustále zvyšuje. Stále více lidí se dožívá vyššího věku. S pokračujícím pokrokem v medicíně pacienti s chronickými onemocněními přežívají déle. Měli bychom ve společnosti vytvářet plány na naplnění rostoucí poptávky.

Paliativní péče by měla být k dispozici všem pacientům, kteří se nacházejí v závěrečné fázi nevyléčitelné nemoci. Dostupnost tohoto druhu péče pomůže vyhnout se chybám a zbytečnému utrpení pacientů.

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.