12. 06. 2011, 20:49

Přednáška v Centru DHP...

     Přednáška v Centru DHP dne 14.6. 2011 ve 14. hodin s názvem - Co je domácí paliativní hospicová domácí péče, je určena pracovnicím sociálního odboru MÚ Hořice. Vzhledem k tomu, že v hospicové péči se zdravotní péče prolíná s péčí sociální, je žádoucí kvalitní spolupráce právě pro pacienty v konečné fázi života.
Načítání stránky