11. 06. 2015, 09:36

Přednáška s hospicovou tématikou v Domově pro seniory Obora

Dne 17.6. 2015 se uskuteční přednáška Jana Sieberové s hospicovou tématikou v Domově pro seniory Obora. Hospicová péče a otázky související se v poslední době ve společnosti stávají hodně aktuální, ne pouze z hlediska zdravotního a sociálního, ale i z hlediska existenciálního. Velmi silně vnímáme, že ve společnosti sílí trend hledání hodnot, hledání smyslu života a jeho perspektiv. Na konci života často trápí člověka řada jiných utrpení a bolestí, na které ani dnes tak vysoce rozvinutá medicína nemá lék. Je to nejčastěji osamocení. Člověk se cítí tváří v tvář blížící se smrti osamocen, sám, i když ostatní tělesné potřeby mohou být uspokojeny. O těchto otázkách budeme společně hovořit se zaměstnanci Domova pro seniory.
Načítání stránky