Podporují nás

Přednáška pro ZŠ ve Smidarech

     Zástupci HOS Duhy přijali pozvání do Základní školy Smidary s přednáškou EUTANAZIE. Toto téma je součástí etické výchovy pro žáky základních škol. Považujeme za dobré informovat studenty i veřejnost o všech možných důsledcích uzákonění eutanazie.

   Deklarace Světové lékařské Asociace, přijaté na 38. setkání WMA v Madridu z roku 1987 konstatuje: „Eutanazie, která je aktem vědomého ukončení života pacienta, dokonce na jeho vlastní žádost nebo na žádost jeho blízkých příbuzných, je neetická. To ale neznamená, že lékař nemá právo respektovat přání pacienta v terminální fázi nemoci, aby se ustoupilo přirozeným procesům vedoucím ke smrti.“

   Deklarace WMA o asistovaném suicidiu, přijatém na 44. zasedání WMA v Marbelle (Španělsko) v září 1992 podobně konstatuje: „Asistované suicidium, podobně jako eutanazie, je neetické a musí být odsouzeno lékařskou profesí. Kdekoli je asistence lékaře vědomá a přímo zaměřená k umožnění konce života pacienta, jedná lékař neeticky. Je ovšem třeba říci, že právo na odmítnutí další léčby je základním právem pacienta  a lékař nejedná neeticky, pokud takovéto přání respektuje, dokonce i když toto přání vyústí smrtí pacienta.“

    Světová Lékařská Asociace silně povzbuzuje všechny Národní Lékařské Asociace a lékaře, aby se zdrželi od praktikování eutanazie, dokonce i když ji právo daného národa povoluje nebo ji za jistých podmínek dekriminalizuje.

   Pokud ustanovíme princip, podle kterého budeme zabíjet neproduktivní lidské bytosti, potom se obávejme o sebe samé, až se staneme starými, nemocnými a invalidními! 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.